Jaké zateplení domu vybrat při rekonstrukci? Doporučujeme weber therm clima

Doporučení
clima_desky

Zajímavé řešení přináší zateplovací systém s děrovanými deskami CLIMA. Polystyren není děrovaný v celé tloušťce.

Proč nejsou desky děrované po celé tloušťce izolantu?

Speciální deska CLIMA je perforovaná jen z části, a proto při stěrkování nedochází k zanášení děr na líci desky stěrkovým tmelem a nezhoršují se tak tepelně izolační vlastnosti systému. Tím se maximálně snižuje riziko kondenzace vodních par v zateplení, proto bude izolovat stále stejně dobře. Zároveň zachovává výhody jednoduchého zpracování standardního zateplovacího systému s běžným fasádním polystyrenem. Zkrátka se s ním dobře pracuje.

Proč použít CLIMU při rekonstrukci domu?

Optimalizovaná prodyšnost systému weber therm clima nám pomáhá i v tom, že mohou probíhat nadále práce v interiéru a vlhkost, která pracemi vzniká, snadněji odchází pryč i stěnou.

V neposlední řadě je výhodou systému to, že je uveden v seznamu výrobků, které mají SVT kód pro získání dotace Nová zelená úsporám.

Nechte svůj dům dýchat!

Jak postupovat při zateplení domu?

 1. OČIŠTĚNÍ STARÉ FASÁDY

  Nic neopomeňte!

  Na úplném začátku musíme zkontrolovat zeď.

  Zdivo, na které se chystáme zateplení montovat musí být čisté a soudržné v požadované rovinnosti, kterou uvádí technologický postup.

  Zdivo očistíme tlakovou vodou a necháme před další aplikací řádně vyschnout.

   

 2. ZALOŽENÍ ZATEPLENÍ

  V tomto případě použijeme k založení pomocnou dřevěnou lať. Pohlídáme si, že je v rovině a posléze osadíme první řadu izolačních desek.

  Druhým způsobem založení zateplení je použití hliníkové nebo plastové zakládací lišty. Lištu přikotvíme pomocí zatloukacích hmoždinek.

   

 3. JAK SPRÁVNĚ NANÉST LEPIDLO?

  Při lepení musíme dbát na správnou techniku!

  Jedná se především o správně nanesené lepidlo na každou desku. Stačí lepidlo nanést po obvodu rubové plochy a tři body do plochy, tak aby pokrývalo alespoň 40% plochy desky.
  Bez takto provedeného nanesení hrozí, že se bude zateplení kroutit, pod deskami by proudil vzduch a zateplení by tak neplnilo správně svou funkci.
  V rámci zateplovacího systému weber therm clima doporučuje využít lepicí a stěrkovou hmotu webertherm clima.
 4. LEPENÍ DESEK IZOLANTU

  Desky jsou lepeny na sraz.

  Lepidlo se nanáší pouze na rubovou perforovanou stranu desek izolantu. V žádném případě ne na boky. Desky se lepí na vazbu, na sraz těsně vedle sebe. V případě, že se přeci jen někde mezera objeví, je nutné ji utěsnit izolační pěnou.

  Zhruba po dvou dnech zavadnutí lepidla mohou být odstraněny zakládací lišty. Začistí se za pomoci okapničky.

 5. UDRŽUJTE IZOLANT STÁLE V ROVINĚ

  Po celou dobu práce dbejte na to, aby se izolant po nalepení stále držel v rovině jak vodorovně, tak svisle.

  Kontrola je možná za pomoci zednické šňůry, vodováhy a dlouhé latě, kterou přikládáme na izolant. Izolant by nikde neměl vystupovat. 

  Po zavadnutí lepidla je třeba celou plochu kompletně zbrousit, aby se předešlo případným nerovnostem. Základem pěkné budoucí fasády je rovný povrch izolantu!

 6. LEPENÍ IZOLANTU KOLEM STAVEBNÍCH OTVORŮ

  Zde je důležité řídit se základními pravidly.

  Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru. Křížení spár desek izolantu musí být nejméně 100 mm od rohu otvoru.

   

 7. LEPENÍ IZOLANTU U OSTĚNÍ

  Zde je důležité řídit se základními pravidly.

  U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení izolantu do špalety. 

  Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo zabroušením. Přířezy izolantu na ostění a nadpraží se lepí celoplošně.

  Ponechání vnějšího ostění a nadpraží bez izolantu je nepřípustné.

 8. KOTVENÍ IZOLANTU

  Zateplení se kotví pomocí talířových hmoždinek. Doporučujeme použít tzv. zapuštěnou montáž hmoždinek, která eliminuje bodové tepelné mosty a snižuje riziko vykreslování hmoždinek v zimě.

  Kotvit je třeba po obvodě desek a do plochy desky. Hmoždinky osazujeme vždy do míst, kde jsou desky lepeny k podkladu

   

 9. ZAZÁTKOVÁNÍ

  Abychom zamezili "tečkované" fasádě, je dobré hmoždinky (kotvení) nejen zanést lepidlem, ale předem zazátkovat pomocí polystyrenových zátek. Tak vyrovnáme tepelné rozdíly, které by mohli nastat a zamezíme tak znehodnocení fasády "tečkami".

 10. JAK NA ROHY STAVEBNÍCH OTVORŮ?

  Rohy otvorů se vždy vyztuží diagonálně orientovanými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. cca 200 x 300 mm vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty umístěnými přímo na roh otvoru.

 11. JAK SPRÁVNĚ APLIKOVAT PERLINKU?

  Skleněnou síťovinu, jinak řečeno perlinku je nutné aplikovat správně. Je velmi důležité nejdříve nanést vrstvu lepidla, do ní vtlačit perlinku nerezovým hladítkem. Perlinku zakryjeme vrstvou lepidla cca 1 - 2 mm. Práce provádíme v jednom kroku, vždy do ještě měkké stěrkové hmoty.

  Určitě se vyhněte způsobu přichycení perlinky a přetření pouze vrchní vrstvou lepidla. Perlinka pak správně neplní svou funkci a fasáda vypraskává.

 12. JAK SPRÁVNĚ NANÉST STĚRKOVOU HMOTU?

  Po nalepení izolačních desek a před nanášením lepidla celou plochu zbrousíme, abychom ji zarovnali. Postupujeme tak, že nanášíme na plochu lepidlo, vtlačíme perlinku a přetřeme druhou vrstvou. Tloušťka základní vrstvy je min. 3 mm. Perlinka nesmí vystupovat na povrch základní vrstvy. 

  Zaschlé lepidlo napenetrujeme. Čeká-li nás pauza (např. přes zimu), napenetrujeme před nanášením omítky lepidlo znovu.

 13. JAK SPRÁVNĚ VYBRAT FINÁLNÍ FASÁDU?

  Už na začátku bychom měli mít vybranou finální omítku, texturu a barevnost, přestože se provádí jako poslední.

  Asi nejtěžší je se zorientovat v nabídce omítek samotných. U nás se nejčastěji používají takzvané pastovité tenkovrstvé omítky. Mají výhodu v tom, že je dovezete na stavbu, jsou již probarvené ve vybraném odstínu, jen je natáhnete na stěnu, uhladíme a to je prakticky vše. Složitější je už rozhodnutí, jakou pastovitou omítku vybrat. Silikonovou, silikátovou nebo nějakou jinou? Tady se naštěstí volba velmi zjednodušila, když přišli na trh tzv. chytré omítky. Ty dokáží pokrýt všechna očekávání zákazníků. Dnes se skloňuje především čistota fasády, ekologičnost a nenáročná údržba.

  Jakou chytrou omítku vybrat?

  Poradíme

Videonávod jak na to

 1. Podívejte se, jak se do rekonstrukce domu s weber therm clima pustili v pořadu FACHMANI na TV PRIMA.
 2. Podívejte se na přehledný postup provedení zateplovacího systému weber therm clima krok za krokem

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223

Poradíme přehledně, jakou fasádu domu vybrat.

Obarvěte své sny s webercolor architect

Spočítejte si cenu s naším

weber kalkulátorem