Cz.Weber

Renovace a opravy zateplovacích systémů

Jak renovovat či opravit zateplenou fasádu domu? Jak zesílit zateplení na již zateplené budově? Renovace a oprava fasády je možná i v tomto případě.

Oprava poškozeného zateplovacího systému na domě je možná.

Weber přichází s patentovaným systémem pro renovaci poškozeného zateplení domu Retec® 700. Za pomoci opravné hmoty na zateplovací systém je možné dle certifikovaného postupu vyspravit a nanést novou fasádu.

Proč zateplení na zateplení? Jak zesílit současné zateplení domu?

Důvodem, proč zesilovat zateplení domu je hlavně to, že zateplení z devadesátých let dvacátého století již neodpovídá požadavkům současné doby a vzhledem k tlaku ze strany cen za energii, ale i ze strany vlivu na životní prostředí, je dobré zateplení domu inovovat a dle potřeb zesílit. I pro tyto potřeby Weber vyvinul řešení.

Jak například opravit menší trhliny ve fasádě?

Menší oprava fasády je možná i svépomocí. Přečtete si návod  JAK NA TO

Co si představit pod pojmem NESTABILNÍ ETICS?

Nestabilní ETICS je vlastně zateplovací systém, který vykazuje vady. Nestabilní zateplovací systém ETICS již nedokáže odolávat působení sání větru a dochází ke ztrátě přídržnosti k podkladu a uvolňování kotvení (hmoždinek).

Příčinou bývá většinou:

 • nesoudržný, nerovný a nesprávně ošetřený podklad
 • špatný výběr a aplikace mechanického kotvení (hmoždinek)
 • nedostatečná kvalita a plocha fasádního lepidla
 • nesprávný postup lepení izolantu

NESTABILNÍ ETICS může způsobit velmi vážné nehody a je nutná oprava fasády!

RENOVACE POŠKOZENÉHO ZATEPLENÍ

Retec® 700

ZESÍLENÍ ZATEPLENÍ STATICKY STABILNÍHO ETICS

ETICS weber therm elastik SAN

ZESÍLENÍ ZATEPLENÍ STATICKY NESTABILNÍHO ETICS

weber therm elastik SAN SA

Retec® 700

 • oprava poškozených zateplovacích systémů
 • patentovaný sanační systém
 • použití opravné hmoty

     webertherm Retec® 700

 

Retec® 700

Patentovaný sanační systém za použití opravné hmoty, obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. 

webertherm RETEC 700

Opravná hmota na zateplovací systémy

ETICS weber therm elastik SAN

 • pro stabilní ETICS
 • systém pro zdvojování ETICS bez demontáže stávajícího
 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro dodatečné zateplení
 • ekonomicky výhodné řešení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • šetrné k životnímu prostředí

     

 

ETICS weber therm elastik SAN

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů za použití desek z fasádního polystyrenu. 

ETICS weber therm elastik SAN mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů za použití desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm elastik SAN SA

 • pro nestabilní ETICS
 • systém s národním certifikátem
 • injektované kotvení Spiral Anksys
 • pro dodatečné zateplení
 • ekonomicky výhodné řešení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • šetrné k životnímu prostředí

     

 

ETICS weber therm elastik SAN SA

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů použití desek z fasádního polystyrenu a injektovaného kotvení Spiral Anksys.

ETICS weber therm elastik SAN SAW mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů použití desek a lamel z minerální vlny a injektovaného kotvení Spiral Anksys.

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223