Aplikace lepidla na obklady a dlažby

Lepidla na obklady a dlažby

Správný výběr lepidla na obklady a dlažby je klíčovou otázkou.

Aneb proč mít širokou škálu těchto produktů?

S odpovědí musíme začít povinnými požadavky na lepidla pro obklady a dlažby, které zcela jasně a závazně určuje pro všechny výrobce a distributory tato norma.

ČSN EN 12004 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování.

Už v úvodních částech normy se jasně hovoří, že mezi stavební konstrukcí a obkladovým prvkem dochází k přenosům napětí, kterým se právě lepidla mají umět dostatečně přizpůsobit. Norma samotná rozděluje lepidla na obklady a dlažby do tří velkých skupin 

PODLE POUŽITÉHO POJIVA:

Lepené obklady v koupelně - hydroizolace

Cementová

Lepené obklady sprchový kout, koupelna – hydroizolace

Disperzní

 Lepené obklady – bazén

Reaktivní

weberfor klasik

LOD 520 25

lepidlo na obklady a dlažby na bázi písku

 • mrazuvzdorné
 • pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru
 • vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 30 x 30 cm
 • pro lepení soklů
 • třída C1T

Další informace

weberfor fix

LOD 530 25

lepidlo na obklady a dlažby na bázi cementu 

 • mrazuvzdorné
 • vysoce přilnavé
 • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • vhodné pro slinuté dlaždice
 • třída C2TE

Další informace

weberfor flex

LOD 533 25

flexibilní lepidlo na obklady a dlažby na bázi cementu

 • mrazuvzdorné
 • vysoce přilnavé lepidlo pro středněvrstvé lepení, určené ke složitému obkládání
 • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru max. do rozměru 60 × 60 cm
 • vhodné pro slinuté dlaždice
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • třída C2TE S1

Další informace

weberxerm 858 BlueComfort

LOD 858 25

flexibilní bílé lepidlo na obklady a dlažby, mozaiky a přírodní kámen 

 • jednosložková suchá směs přírodně bílé barvy
 • lepení obkladů, dlažeb, skleněné mozaiky a přírodního kamene
 • pro náročné obkladačské práce
 • vysoká stabilita lepeného spoje
 • výborná zpracovatelnost
 • maximální tloušťka lože 10 mm
 • třída C2TE S1

Další informace

weberxerm 862

LOD 862 25

flexibilní lepidlo z trasového cementu pro středněvrstvé lepení obkladů a přírodního kamene

 • pro interiér i exteriér
 • omezené zvětrávání v případě vlhkosti ve vnitřních i venkovních prostorách
 • pro vrstvy tl. 5–20 mm
 • na stěny i podlahy
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • spárovat možno po 24 hodinách
 • plné zatížení po 7 dnech
 • třída C2TE

Další informace

weberxerm 859 F

LOD 859 F 25

flexibilní a rychletuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé i středněvrstvé lepení obkladů, dlažeb a přírodního kamene, kdy je nutno provést práce v co nejrychlejším sledu

 • Pro vrstvy tl. 2 – 10 mm
 • Vhodný pro použití na stěny i podlahy
 • Vhodné pro podlahové vytápění
 • Doba zpracování: cca 45 min.
 • Doba plastičnosti cca 30 min.
 • Nízká závislost na prudké výkyvy teplot
 • Teplota pro zpracování od +5 do 30°C
 • Spárovat možno po 3 hodinách (pochozí)
 • Plné zatížení po 3 dnech.

Další informace

weberfor duoflex 1000

LOD 551 25

flexibilní lepidlo na obklady a dlažby 

 • jeden produkt pro dvě použití „2 v 1“

 • standardní i lité použití

 • elastický a vysoce přilnavý

 • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru

 • vhodné pro dlažby s podlahovým topením

 • vhodné pro slinuté dlaždice

 • třída C2TE S1

Další informace

weberfor superflex

LOD 550 25

lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad

 • lepidlo určené k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • vhodné na anhydritové podklady
 • pro interiér i exteriér
 • třída C2TE S2

Další informace

weberfor flex standard

LOD 534 25

flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

 • flexibilní
 • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru
 • na podklady se zabudovaným podlahovým vytápění
 • třída C2T S1

Další informace

weberfor profi

LOD 521 LD 25

nízkoprašné lepidlo na obklady a dlažby na bázi vápence 

 • nízkoprašné lepidlo
 • pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce
 • vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 40 × 60 cm
 • třída C1T

Další informace

weberfor profiflex

LOD 536 LD 25

nízkoprašné flexibilní lepidlo na obklady a dlažby na bázi cementu

 • nízkoprašné, vysoce přilnavé lepidlo pro středněvrstvé lepení
 • určené ke složitému obkládání
 • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru max. do rozměru 90 × 90 cm
 • vhodné pro slinuté dlaždice
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • třída C2TE S1

Další informace

weberfor profiflex R

LOD 537 LD 25

rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo

 • rychletvrdnoucí, vhodné pro obklady a dlažby
 • pochůzný po 4 hod.
 • spárovat lze po 6 hod.
 • plná zátěž po 12 hod.
 • vysoce přilnavé
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • pro interiér i exteriér
 • vhodné pro slinuté dlaždice
 • třída C2TF S1

Další informace

weberfor profiplus

LOD 530 LD 25

nízkoprašné lepidlo na obklady a dlažby na bázi cementu

 • mrazuvzdorné
 • vysoce přilnavé
 • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • vhodné pro slinuté dlaždice
 • třída C2T

Další informace

weberfix sol

LOD 605

disperzní lepidlo na obklady i dlažbu v interiéru

 • disperzní lepidlo
 • k přímému použití
 • do středně vlhkých prostor (koupelny, WC)
 • třída D1T

Další informace

weberfix plus

LOD 608

disperzní lepidlo na obklady 

 • disperzní lepidlo na obklady
 • k přímému použití
 • do středně vlhkých prostor (koupelny, WC)
 • třída D2TE

Další informace

weberpox easy

LOD 631

epoxidové lepidlo a spárovací malta na obklady a dlažby

 • tloušťky spár: 2 – 15 mm
 • pochůznost: po 24 hod.
 • plná zátěž chemickými látkami: po 7 dnech
 • odolný vůči mrazu a zředěným chemickým látkám a otěru
 • třída R2T

Další informace

weberxerm 847

LOD 847

vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic

 • Vysoká lepivost
 • Pro náročné lepení
 • Vodotěsné
 • Odolnost vůči zředěným kyselinám a zásadám
 • Třída R2 TE

Další informace

Krom druhu pojiva norma dále lepidla specifikuje dalšími charakteristikami, které lepidlo blíže určují.

Mezi tyto CHARAKTERISTIKY patří především různě definované:

přídržnost

Přídržnosti

Lepení dlažby - skluz

Skluz

kalendář - doba zavadnutí

Prodloužená doba zavadnutí

Deformovatelnost a flexibilita

Deformovatelnost/flexibilita

Charakteristiky lze poté vyčíst z technického listu výrobku či jeho obalu. Nejčastěji se orientujeme třídou lepidla, která je dána podobou např. C2T S1. Jednotlivá písmena a číslice v označení třídy mají jasnou specifikaci, kterou lze vyčíst z následující tabulky, ve které jsou zdůrazněny pouze nejčastější třídy lepidel. Celkem zná norma podle charakteristik a druhů pojiv více než 50 možností specifikace lepidla na obklady a dlažby.

NEJČASTĚJŠÍ CHARAKTERISTIKY LOD
Typ Třída Popis
C 1 Normální cementové lepidlo
C 1F Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo
C 1T Normální cementové lepidlo se sníženým skluzem
C 1FT Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
C 2 Zlepšené cementové lepidlo
C 2E Zlepšené cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí
C 2F Zlepšené rychle tvrdnoucí cementové lepidlo
C 2T Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem
C 2TE Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
C 2FT Zlepšené rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
D 1T Normální disperzní lepidlo se sníženým skluzem
D 2TE Zlepšené disperzní lepidlo, snížený skluz a prodloužená doba zavadnutí
R 1T Normální lepidlo z tvrditelné pryskyřice se sníženým skluzem
R 2 Zlepšené lepidlo z tvrditelné pryskyřice
  S1 Deformovatelnost - flexibilita: Průhyb zkušebního vzorku lepidla minimálně o 2,5 mm
  S2 Deformovatelnost - flexibilita: Průhyb zkušebního vzorku lepidla minimálně o 5 mm

 

PODLE ČEHO JEŠTE VYBÍRÁME TO SPRÁVNÉ LEPIDLO?

Aplikace lepidla na obklady a dlažby – lepení

Druh podkladu

Používané jsou nejen klasické cementové či vápenocementová podklady. Často je třeba instalovat obklad či dlažbu na podklady pojené síranem vápenatým (anhydritové potěry, kalciumsulfátové samonivelační stěrky, sádrové omítky), lepit na různé druhy hydroizolací, hojné jsou i požadavky na nalepení obkladového prvku na velkoplošné deskové materiály, jako je sádrokarton, OSB desky, cementoštěpkové desky a podobně. V extrémnějších případech však i různé druhy kovů a plastů.

Škála a velikost obkladu

Škála a velikost obkladu

Dnes nelepíme jen klasické formáty nasákavých i nenasákavých obkladů a dlažeb. Dnes lepíme velkoformátové keramické prvky (setkáváme se s formáty až 320 x 160 cm), ultratenké velkoformátypřírodní či umělý kámen a podobně.

Umístění obkladu - balkony

Umístění obkladu

Když do toho všeho zahrneme i lepení v exteriéru, interiéru, lepení pro trvalou zátěž vodou či chemickou zátěž, začíná nám vyvstávat odpověď na původní otázku. 

PROČ MÍT ŠIROKOU ŠKÁLU PRODUKTŮ? 

Případně... EXISTUJE VŮBEC NĚJAKÉ "UNIVERZÁLNÍ" LEPIDLO, KTERÝM BYCHOM POKRYLI TYTO VŠECHNY MOŽNOSTI A KOMBINACE? Patrně by existovalo, nicméně bylo by natolik finančně nedostupné, že by zcela jistě mělo prodej, který by se limitně blížil k nule.

Z výše popsaného je patrné, že lepidlo, které by bylo v běžné tržní ceně a zvládlo by většinu z toho, co je výše popsáno, je spíše velmi troufalým marketingovým tahem příslušného výrobce, který by hraničil až s neseriózností.

Proto je třeba zrekapitulovat správnou odpověď na otázku v úvodu! 

Škálu lepidel na obklady a dlažby je třeba mít dostatečně širokou tak, aby bylo možné reagovat na konkrétní požadavek instalace obkladového prvku technicky profesionálně a přitom v přiměřené ceně s dlouhodobou garancí a životností konstrukce.

Výběr lepidla dle oblasti použití
Produkt Interiér Exteriér Podlaha/Stěna Vytápěné podklady Cementové podklady Anhydritové a sádrové podklady Suchá výstavba
weberfor klasik ano ne ano/ano ne ano s použitím clony např. 1 vrstvy Akryzolu pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem do formátu 20 x 20
weberfor fix ano ano ano/ano ano ano s použitím clony např. 1 vrstvy Akryzolu pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem do formátu 30 x 30
weberfor flex ano ano ano/ano ano ano s použitím clony např. 1 vrstvy Akryzolu pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem
weberfor duoflex 1000 ano ano ano/ano ano ano ano pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem
weberxerm 858 BlueComfort ano ano ano/ano ano ano ano pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem
weberfor profi ano ne ano/ano ne ano s použitím clony např. 1 vrstvy Akryzolu pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem do formátu 20 x 20
weberfor profiflex ano ano ano/ano ano ano s použitím clony např. 1 vrstvy Akryzolu pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem
weberfor profiflex R ano ano ano/ano ano ano s použitím clony např. 1 vrstvy Akryzolu pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem
weberfor superflex ano ano ano/ano ano ano ano pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem
weberxerm 862 ano ano ano/ano ano ano nedoporučuje se pouze s patřičnou penetrací/kontaktním můstkem (pozor na únosnost podkladu)
weberfix sol ano ne ne/ano ne ano ano do formátu 30 x 30
weberfix plus ano ano ano/ano ano ano ano do formátu 30 x 30
weberxerm 847 ano ano ano/ano ano ano ano bez omezení (pozor na únosnost podkladu)
weberpox easy ano ano ano/ano ano ano ano bez omezení (pozor na únosnost podkladu)

 

Výběr lepidel dle označení
Produkt Třída Technologie LOW DUST Speciální vlastnosti
weberfor klasik C1T ne  
weberfor fix C2TE ne  
weberfor flex C2TE S1 ne  
weberfor duoflex 1000 C2TE S1 ne Odolávající anhydritovým a sádrovým podkladům
weberxerm 858 BlueComfort C2TE S1 ne Přírodně bílé
weberfor profi C1T ano  
weberfor profiflex C2TE S1 ano  
weberfor profiflex R C2TF S1 ano Rychleschnoucí
weberfor superflex C2TE S2 ne Vysoce flexibilní
weberxerm 862 C2TE ne Lepidlo pro přírodní kámen a fasádní pásky
weberfix sol D1T bezprašné Lepidlo k přímému použití bez přimíchávání vody
weberfix plus D2TE bezprašné Lepidlo k přímému použití bez přimíchávání vody
weberxerm 847 R2TE bezprašné Chemicky a voděodolné lepidlo
weberpox easy R2T bezprašné Chemicky a voděodolné lepidlo / spárovací hmota

C - cementové lepidlo

D - disperzní lepidlo

R - lepidlo z reaktivní pryskyřice

1 - standardní lepidlo

2 - zlepšené lepidlo, splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti

T - lepidlo se sníženým skluzem (vhodné na stěny, nesjíždí)

E - lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí

F - rychleschnoucí lepidlo

Flexibilita:

S1 - flexibilní lepidlo

S2 - vysoce flexibilní lepidlo

Prohlédněte si systémová řešení pro podlahy

Weber pro vás připravil přehlednou brožuru    Rádce pro obkladače a podlaháře

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Praha Ing. Irena Platošová 724 751 409 irena.platosova@saint-gobain.com
Praha Arnošt Náprstek 731 634 724 arnost.naprstek@saint-gobain.com
Čechy sever Lukáš Kraus 731 193 739 lukas.kraus@saint-gobain.com
Čechy jih Martin Kandl 731 637 297 martin.kandl@saint-gobain.com
Čechy východ Ing. Jan Gregor 724 762 977 jan.gregor@saint-gobain.com
Morava sever Pavel Coufalík 731 644 754 pavel.coufalik@saint-gobain.com
Morava střed Stanislav Hamalčík 606 650 889 stanislav.hamalcik@saint-gobain.com
Morava jih Petr Molek 606 685 223 petr.molek@saint-gobain.com

 

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223