weber.xerm 862

Cz.Weber

flexibilní lepidlo z trasového cementu pro středněvrstvé lepení obkladů a přírodního kamene

Použití

 • pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton
 • pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením na lodžie, balkony
 • podlahy ve vlhkých provozech
 • k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů,
 • obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic 

nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

Barevné odstíny

Bílá - krémová

Číslo výrobku

LOD862

Spotřeba

1,5 kg/m2/mm tl.

Se zubovým hladítkem 10x10 mm: cca 4,5 kg/m2

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm, dle rozměru dlaždic možno použít i buchtel 12 x 8 mm.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 

 • pro interiér i exteriér
 • omezené zvětrávání v případě vlhkosti ve vnitřních i venkovních prostorách
 • pro vrstvy tl. 5–20 mm
 • na stěny i podlahy
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • spárovat možno po 24 hodinách
 • plné zatížení po 7 dnech
 • třída C2TE

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +5°C a nad 30°C u podkladu 5°C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití