Penetrace a příprava podkladu

Penetrace a příprava podkladu pod obklady a dlažby

Správně připravený povrch je nezbytnou podmínkou pro instalaci obkladů a dlažeb.

PROČ A JAK NA TO?

Nejen vysoká kvalita obkladů a dlažeb, vhodně zvolené lepidlo, dokonale provedené spárování, ale v prvé řadě i kompletní posouzení kvality a stavu podkladu, na který budeme obkladový prvek instalovat. To je důležitá a nezbytná podmínka, aby vše dopadlo, jak má.

Druh a parametry podkladní konstrukce mnohdy rozhodují o vhodnosti použitého systémového řešení a každopádně ovlivňují jak kvalitu, tak užitnou hodnotu a životnost konstrukce celkově.

Na jaké podklady obvykle instalujeme obklady a dlažby?

 • vápenocementové a cementové omítky a stěrky
 • podlahové potěry a betony
 • sádrokartonové desky
 • velkoplošné deskové materiály (dřevoštěpkové, cementové)
 • sádrové podklady (anhydritové potěry a stěrky, sádrové omítky)
 • starší plochy se soudržnými obklady a dlažbami

Než se rozhodneme položit novou dlažbu či obklad, je nutné diagnostikovat podklad. Zda je podklad pevný, stabilní, savý nebo nesavý, je důležitou informací před volbou způsobu vyspravení podkladů, druhu penetrace, lepidla i vlastní aplikace celkově.

weberpodklad A

NPA 100

podkladní nátěr 

 • pro savé podklady 
 • sjednocuje a snižuje savost podkladu
 • zvyšuje přídržnost povrchových úprav
 • prodlužuje zpracovatelnost následné povrchové úpravy
 • rychle zasychá
 • po zaschnutí je transparentní

Další informace

weberpodklad haft

NP 653

penetrační nátěr

 • pro nesavé podklady
 • vysoká přilnavost na hladkých nesavých podkladech
 • zvyšuje přídržnost povrchových úprav
 • pro interiér i exteriér
 • univerzální
 • s obsahem křemičitého písku

Další informace

weberbat opravná hmota

OH 101

opravná a vyrovnávací hmota

 • rychle tvrdnoucí ruční opravná hmota
 • pochůznost po 2 - 3 hod.
 • pro tloušťky vrstev 1 - 20 mm
 • pro interiér i exteriér
 • opravy většího i menšího rozsahu
 • pevnost min. 30 MPa

Další informace

weberfloor sešívač

N 9891

pryskyřice na trhliny a k lepení

 • epoxidová dvousložková sada
 • k použití na savém i nesavém podkladu
 • k použití v interiéru
 • k zaplnění trhlin silovými spoji
 • k lepení lišt a profilů
 • k podlepení uvolněných dřevených parket a vlisů

Další informace

webercolor POLY

SPTP SU3E

plasto-elastický těsnící tmel

 • tmel na bázi MS polymeru
 • trvale pružný, vodoodpudivý
 • odolný vůči UV záření
 • protiplísňový
 • přetíratelný

Další informace

Měření rovinnosti podkladu před aplikací dlažby/obkladu

Rovinnost podkladu

 • Rovinnost podkladu by před pokládkou nášlapné finální vrstvy neměla přesáhnout 2 mm na 2 m hliníkové latě. Rozdíl by neměl být větší než 2 mm.
 • Lať se při kontrole podkladu klade náhodně křížem. 
 • Větší odchylky rovinnosti vedou k problémům při samotné pokládce a případným vznikům defektů již nalepených obkladů a dlažeb
 • Lokální nerovnosti či výtluky vyspravíme pomocí rychletuhnoucí weberbat opravné hmoty. Pokud je nutné celoplošné vyrovnání, využijeme vybranou samonivelační hmotu weber.

Zajištění stability podkladu před aplikací dlažby/obkladu velkoplošnými dřevoštěpkovými deskami

Stabilita podkladu

 • Stabilitu poznáme nejlépe chůzí po podlaze. Podlaha by neměla vykazovat průhyb či praskání. Stěnové povrchy posoudíme poklepem a vyzkoušením případného průhybu.
 • Pokud se jedná o podlahy tvořené velkoplošnými dřevoštěpkovými deskami, je nutné dbát (vzhledem k průhybu) na:
 1. optimální hustou síť podkladní nosné konstrukce, tak aby plochy nevykazovaly průhyb
 2. u podlah kladení dvojité vrstvy velkoplošných desek a to křížem proti sobě 
 3. dostatečné množství kotvících vrutů nebo dalších prvků

Posouzení pevnosti podkladu kovovým drnem před aplikací dlažby/obkladu

Pevnost podkladu

 • Kovovým trnem zjistíme pevnost podkladu a tím jeho povrchovou únosnost pro kladení obkladů a dlažeb. Pokud je podklad povrchově drolivý a nestabilní, je třeba jej obrousit až na dostatečně soudržnou partii.
 • Ve sporných případech je třeba posoudit podklad i dokonalejším způsobem - sondou. Tímto způsobem se zjistí celková skladba podkladních vrstev.

Posouzení nasákavosti podkladu pomocí vody před aplikací dlažby/obkladu

Nasákavost podkladu

 • Na podklad nalijeme menší množství vody
 • Pokud je voda na povrchu přibližně i po 5 min., považujeme tento podklad za nesavý
 • V případě, že do 5 min. je voda vsáklá do podkladu, jedná se o savý podklad.
 • Pokud se jedná o savý podklad, aplikujeme před lepením obkladů a dlažeb penetraci weberpodklad A, ředěnou vodou v poměru 1:5. 
 • Pokud se jedná o nesavý podklad, použijeme adhezní můstek s pískem weberpodklad haft neředěný.

Posouzení stávajícího podkladu poklepem před aplikací dlažby/obkladu

Posouzení stávajícího podkladu

 • Jak jednoduše posoudíme stávající podklad?
 • Poklepem na každou dlaždici zjistíme její stabilitu.
 • Nestabilní dlažby či obklady přilepíme.
 • Variantou je též odstranění nestabilních obkladů a dlažeb a následné vyspravení volných míst pomocí weberbat opravné hmoty.

Očištění stávajícího podkladu před aplikací dlažby/obkladu

Očištění stávajícího podkladu

 • Podklad je velmi důležité pečlivě očistit od zbytků stavebních materiálů.
 • Staré zbytky cementu, sádry, lepidel nebo starých nátěrů nejlépe odstraníme mechanicky, např. špachtlí nebo škrabkou.
 • Je třeba odstranit i zbytky nátěrů, a to nejlépe škrabkou (u větších ploch obroušením nebo otryskáním). Pokud je povrch hloubkově narušen nebo znečištěn (oleje, rozpouštědla), je nutné ofrézování podkladu.
 • Starý nátěr je třeba odmastit např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (soda + voda)

Změření vlhkosti podkladu pomocí CM metru před aplikací dlažby/obkladu

Vlhkost podkladu

 • Zbytkovou vlhkost podkladních ploch měříme pomocí CM metru (pouze orientačně lze použít příložné dotykové vlhkoměry)
 • Hodnoty maximálních zbytkových vlhkostí cementových podkladů před kladením keramických nebo kamenných dlažeb jsou dle normy ČSN 744505 do 5% v případě nevytápěných podlah.
 • Pokud se jedná o povrchy s podlahovým vytápěním, je zbytková vlhkost podkladu maximálně 4,5%.
 • Hodnota zbytkových vlhkostí u anhydritových podlah nesmí podle normy překročit 0,5% u ploch bez podlahového vytápění a 0,3% u ploch s podlahovým vytápěním
 • V případě kladení obkladů na jádrové omítky je třeba nechat tyto omítky dostatečně vyzrát dle doporučení výrobců, obecných postupů i klimatických podmínek.

Oprava trhlin a prasklin podkladu pomocí epoxidové hmoty před aplikací dlažby/obkladu

Trhliny a praskliny podkladu

 • Specifickou oblastí z hlediska rozdílné roztažnosti jednotlivých materiálů je důsledné provádění dilatačních spár (podlahy i stěny), které rozdělují jednotlivá pole a snižují tak pohybová napětí působící na konstrukci.
 • V místech, kde se vytvořila na podlahových plochách trhlina, např. sedáním stavby, případně nedodržením technologických předpisů, je nutno použít epoxidové hmoty weberfloor sešívač, vyspravit podklad a trhliny opravit. 
 • Překryté praskliny v podkladu jsou přenosné a s velkou pravděpodobností se projeví i trhlinami v aplikovaných obkladech a dlažbách.

Prohlédněte si systémová řešení pro podlahy

Weber pro vás připravil přehlednou brožuru    Rádce pro obkladače a podlaháře

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Praha Ing. Irena Platošová 724 751 409 irena.platosova@saint-gobain.com
Praha Arnošt Náprstek 731 634 724 arnost.naprstek@saint-gobain.com
Čechy sever Lukáš Kraus 731 193 739 lukas.kraus@saint-gobain.com
Čechy jih Martin Kandl 731 637 297 martin.kandl@saint-gobain.com
Čechy východ Ing. Jan Gregor 724 762 977 jan.gregor@saint-gobain.com
Morava sever Pavel Coufalík 731 644 754 pavel.coufalik@saint-gobain.com
Morava střed Stanislav Hamalčík 606 650 889 stanislav.hamalcik@saint-gobain.com
Morava jih Petr Molek 606 685 223 petr.molek@saint-gobain.com

 

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223