Jak vytvořit kročejovou izolaci pod keramickou dlažbou v dřevostavbách.

Technologický postup

 • Cz.Weber

  Nesavé podklady

  Dřevotřísky, dřevoštěpky, sádrovláknité desky, Cetris a pod. Podkladní desky musí být náležitě upevněné a rovné, bez průhybů. Montáž musí být provedena dle předpisů výrobce desek a příslušných předpisů a norem.

 • Cz.Weber

  Vlastní kladení rohože a keramických dlaždic

  Jakmile jsou desky dokonale vyrovnané a dle předpisů uchycené a je správně vytvořena dilatační spára okolo pevných konstrukcí, vyplněny silonovým tmelem webercolor SIL veškeré spoje, nalepíme po celém obvodu místnosti weberdilatační pásku. Napenetrujeme stěny, pokud jsou ze sádrovláknitých desek, podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným vodou v poměru 1:5 a podlahové dílce z např. dřevo štěpky podkladním nátěrem weberpodklad haft.

 • Cz.Weber

  Po zaschnutí penetračního nátěru naneseme na podlahu cementové lepidlo třídy C2TE S1, weberfor duoflex pomocí ocelového hladítka se zuby 4 × 4 mm nejvíce však 6 × 6 mm.

 • Cz.Weber

  Do naneseného lepidla postupně klademe předem naměřenou a nařezanou tlumící podložku DAMTEC standart v tl. 3 mm, a to tak, že hrana podložky těsně přiléhá k dilatační pásce a jednotlivé pásy rohože jsou kladeny na sraz. Zároveň při vlastním kladení podložky do cementového lepidla vtlačujeme podložku, plnou silou, pomocí plochého hladítka do lepidla.

 • Cz.Weber

  Pokud je podložka dokonale stabilizovaná přistoupíme k vlastnímu lepení keramických dlaždic. Naneseme na povrch podložky cementové lepidlo weberfor duoflex zubovou stěrkou o velikosti zubů min. 8 x 8 mm a zároveň nanášíme i lepidlo na rubovou stranu dlaždic. Takto upravenou dlaždici vtlačíme do naneseného lepidla a stabilizujeme ji poklepem pryžovou paličkou. Při této operaci vytlačíme i zbytek vzduchu z mezivrství.

 • Cz.Weber

  Výše popsanou technologií s použitím flexibilního lepidla třídy C2TE S1, weberfor duoflex dosáhneme přilnavosti jak podložky k podkladu tak i přilnavosti keramických dlaždic k podložce odtahových hodnot cca 0,3 MPa, pokud je nutno dosáhnout vyšších hodnot doporučujeme k lepení podložky i dlaždic použít dvousložkové reaktivní lepidlo třídy R2TE weberxerm 847. Odtrhové hodnoty v tomto případě dosahují cca 1 MPa. Technologie kladení na reaktivní lepidlo je obdobná, jen s tím rozdílem, že je možno použít zubových hladítek s menšími zuby a není třeba užívat oboustranného lepení dlaždic.

 • Cz.Weber

  Nakonec odřízneme přečnívající dilatační pásek a nalepíme soklové dlaždice tak, že v každém případě musí být mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždicí zachována spára. Pokud je obkládána i stěna je nutno tuto operaci provést až po vyspárování dlažby.

 • Cz.Weber

  Spárování

  Po náležitém vyzrání celého souvrství, tj. cca 48 hodin a řádnému vyčištění spár, přistoupíme ke spárování spárovací cementovou maltou webercolor comfort nebo webercolor premium. Vlastní spárování probíhá takto – ve vodě řádně rozmíchanou spárovací maltu nanášíme a vtláčíme do vyčištěných spár pomocí pryžového hladítka. Po vtlačení spárovací malty do spár odstraníme na hrubo přebytečnou maltu a po zavadnutí přistoupíme k čištění ploch molitanovou houbou smáčenou v čisté vodě. Pokud jsou spárované plochy náležitě očištěny chráníme je min. 24 hodin před jakýmkoli namáháním. V žádném případě nesmí být spárovací cementovou maltou zalita spára mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždicí. Tato spára bude dodatečně vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem webercolor SIL.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.