webercolor comfort

Cz.Weber

Balení

  • Ve 20, 5 a 2 kg plastových obalech

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

Použití

Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z umělého kamene, v interiérech i exteriérech, na terasy a balkony, na vytápěné podkladní vrstvy atd.

Není vhodný u ploch, které se čistí tlakovým způsobem a při působení agresivních roztoků - soli, kyseliny apod.

Poptej Weber

Definice výrobku

Prášková hmota na bázi anorganických plniv a modifikujících přísad.

Číslo výrobku

WCC

Spotřeba

0,33 kg/m2

Barevné odstíny

Naše technická řešení