Jak provádět instalaci ultratenkých velkoplošných keramických obkladů a dlažeb?

V současné době se čím dál častěji v developerských projektech a hlavně v projektech občanské vybavenosti (obchodní a administrativní centra), objevují systémy řešení povrchových úprav na stěnách a podlahách pomocí ultratenkých velkoplošných keramických materiálů. Chybí však závazné předpisy pro provádění těchto systémů, proto se pokusíme nastínit alespoň základní technická prováděcí řešení:

Obkládání stěn

obkládání stěn (keramické prvky tl. 3–7,5 mm)

Zásady:

 1. K provádění jsou nutné kvalitní kladečské plány, ve kterých jsou zapracovány jak rozměry keramických prvků, spárořezy, dilatační pole, řešení vlastní šíře spár mezi jednotlivými prvky (určeno výrobcem), vytyčení prostupů apod.
 2. Musí být již od výrobce určen druh a třída lepidla k vlastní aplikaci střepu (je třeba rozlišovat různé typy střepu a jeho rubové úpravy)
 3. K instalaci je nutné, aby prováděcí firmy byly prokazatelně prakticky proškoleny techniky výrobní firmy nebo osobami tím pověřenými.
 4. Prováděcí firmy bezpodmínečně musí umět ovládat, jak přípravky na vlastní instalaci (manipulační rámy a vozíky určené k manipulaci s deskami např. při aplikaci lepidla, řezací stoly a řezačky, které vytváří v prvcích prostupy, zabrušovače hran apod., tak i přísavky pro vlastní manipulaci s keramickými prvky.
 5. Výrobcem musí být rovněž určen způsob lepení prvků, a to buď oboustranné lepení anebo jen jednostranné lepení. Zároveň musí být určen druh lepidla, nejčastěji cementová lepidla min. tř. C2T S1 a výše nebo u prvků vyztužených skleněnou síťkou v epoxidové emulzi – lepidly tř. R2. Pro lepení musí být určena i velikost nanášecích zubů jak na střep, tak i na podklad, který musí být, před vlastní aplikací, naprosto srovnán.
 6. Ke srovnání ploch jednotlivých prvků musí být použity vymezovací srovnávací klínky.
 7. Lepení beze spár – NELZE.

Kladení dlažby

kladení dlažby (keramické prvky tl. 6–7,5 mm)

Platí veškeré zásady uvedené při technologii obkládání stěn s tím rozdílem, že plochy, na které se aplikuje velkoformátová ultratenká dlaždice, musí být bezpodmínečně znivelovány.

Zbytková vlhkost v podkladní vrstvě nesmí u velkých formátů přesáhnout 2 % dle CM.

Vždy respektovat pokyny ke kladení a instalace keramických prvků od výrobce.

Ultratenké velkoplošné dlaždice vyztužené laminátem se nesmí použít na podlahách namáhaných zvýšenou zátěží z vozíků s tvrdými koly.

Ukázka řezání

Ukázka řezání, zabrušování hran, vyvážení otvorů, nanášení lepidla a vlastní instalace s vyrovnáním dlaždic klínky systému Lash

 • Cz.Weber

  Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

 • Cz.Weber

  Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

 • Cz.Weber

  Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

 • Cz.Weber

  Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

 • Cz.Weber

  Ukázka manipulačních a řezacích stolů.

 • Cz.Weber

  Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.

 • Cz.Weber

  Ukázka zafixování a vyrovnání velkoplošných keramických desek.

 • Cz.Weber

  Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.