Jak zamezit pronikání vlhkosti do konstrukcí při obkládání koupelen v dřevostavbách?

Technologie provádění – stěny i podlaha

 • Cz.Weber

  Na řádně upevněné a dle výrobce dřevovláknitých desek podepřené dřevovláknité desky naneseme válečkem nebo ocelovou stěrkou ve dvou vrstvách, akrylátovou hydroizolační stěrku akryzol. Mezi jednotlivými vrstvami akryzolu, při dodržení stanovených časů pro vyzrání, provedeme bandáž v koutech, rozích a u prostupů bandážní pružnou páskou weberBE 14.

 • Cz.Weber

  Jakmile hydroizolační stěrka akryzol vyzraje, naneseme na ni pomocí ocelového hladítka se zuby 6×6 nebo 8×8 mm lepidlo na obklady a dlažbu tř. S1 např. weberfor duoflex. Na nanesené flexibilní lepidlo uchytíme keramické dlaždice a ponecháme lepidlo min. 24 hod. vyzrát.

 • Cz.Weber

  Pokud je lepidlo na obklady po 24 hod. dokonale vyzrálé, vyčistíme řádně spáry od zbytků lepidla a přistoupíme ke spárování obkladu cementovou spárovací maltou webercolor premium pomocí pryžové stěrky nebo hladítka. Po zaschnutí cementové spárovací malty celou obloženou plochu umyjeme pomocí vody a molitanového hladítka. Je-li spárovací malta již dokonale vyzrálá, dočistíme obloženou plochu pomocí flanelového hadříku.

 • Cz.Weber

  Pokud jsou tyto práce bezchybně dokončeny přistoupíme k čištění spár ve spoji podlaha – stěna a spár okolo prostupů, které dokonale zaplníme a esteticky upravíme silikonovým tmelem z kartuše webercolor SIL.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.