webercolor SIL

Cz.Weber

Použití

Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních, veškeré sklenářské práce, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, tmelení klimatizačních systémů. Nepoužívat na přírodní kámen a mramor (může vytvořit skvrny). Tmel je chemicky neutrální pH=7. Po vytvrzení je teplotní odolnost -60 °C až +180 °C.

Definice výrobku

Jednosložkový, sanitární, elastický tmel, odolný proti plísním.

Číslo výrobku

SPTS + číslo barvy

Barva

odstíny dle vzorníků Weber spárovací malty.

 

  Balení

  • Ve 310 ml kartuších.

  Barevné odstíny

  • Anthracite
  • White
  • Toffee
  • Dark chokolate
  • Sesame
  • Transparent
  Zobrazit celý vzorník

  Dokumentace a brožury

  Požadavky před aplikací

  Všeobecné požadavky pro podklad

  Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Nepoužívat na PP a PE!

  Podkladní nátěr 
  Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu.

  Podmínky pro zpracování

  Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +30 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

  Nářadí

  Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

  Čištění

  Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

  Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

  Výhody produktu

  • tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
  • barevně stálý, odolný UV záření
  • dobrá přilnavost k většině materiálů

  Poznámky

  Skladování

  24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

  Produkt je vhodný pro použití