webercolor premium

Cz.Weber

barevná spárovací malta pro spáry 1-15 mm

Poptej Weber

Definice výrobku

Jednosložková zlepšená spárovací malta na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad se sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností pro vnitřní i vnější prostředí.

Technologie PROTECT3®:
hygienická, cementová spára, s vysokou odolností vůči bakteriím, plísním a řasám díky speciálnímu složení s přísadami na bázi iontového stříbra.

Technologie PURE-CLEAN®:  
cementová spára je velmi odolná vůči skvrnám díky kombinaci speciálních vodoodpudivých přísad, které vytvářejí povrchovou ochranu vyzrálé vrstvy. Tímto způsobem nejen chrání spáru, ale také umožňuje snadné a rychlé čištění i agresivních skvrn (káva, víno, kečup a podobně)

Oblast použití

Keramické podlahové dlažby a stěnové obklady, obklady z umělého i přírodního kamene v interiérech a exteriérech, na lodžie, terasy, balkóny, pro bytovou administrativní i průmyslovou výstavbu, pro vytápěné podlahové plochy, pro spáry odolné vůči běžným čistícím prostředkům i vybraným chemickým produktům (slabé roztoky kyselin, zásad, solí a podobně).

Barva

odstíny dle vzorníků Weber spárovací malty.

Spotřeba

 • Obvykle 0,3–0,8 kg dle velikosti dlažby a šíře spáry
 • Spotřebu spárovací malty lze vypočítat ze vzorce:
 • Spotřeba (kg/m2) = 1,5 × C × D × (A + B) A × B
 • Délka dlaždice: A v mm
 • Šířka dlaždice: B v mm
 • Tloušťka dlaždice: C v mm
 • Šířka spáry: D v mm.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Balení

 • 5 kg, papírový pytel

Barevné odstíny

 • Anthracite
 • White
 • Toffee
 • Dark chokolate
 • Sesame
 • Transparent
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý a suchý, lepidlo použité na lepení obkladových materiálů musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod. při normálních podmínkách). Síť spár musí být suchá s odstraněnými materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky lepidla apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrabat od přebytečného lepidla, které se vytlačilo při lepení. Je nutné dodržovat příslušné normy a požadavky výrobců obkladových materiálů.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10 °C a stoupnout nad +30 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +10 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, pomaloběžné míchací zařízení (cca. 500 otáček/minuta), gumová natahovací stěrka, nerezová lžíce, sada na čištění s molitanovým hladítkem.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Pro šířky spár 1 – 15 mm
 • Třída CG2 WA podle ČSN EN 13888
 • Samoschnoucí vyzrávání = bezpečnost proti flekacení a výkvětům
 • Snadná a pohodlná
 • zpracovatelnost
 • Technologie PROTECT3®
 • Technologie PURE-CLEAN®

Poznámky

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a nad 30°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. U dlaždic z přírodního kamene, kde nemáte jistotu, že tyto nejsou náchylné k probarvení nebo jiným změnám je nutno provést zkoušku. U porézních obkladů a dlažeb je třeba provést zkoušku spárování, případně jejich povrch ošetřit vhodným napouštědlem (například webertec SHC) před samotným spárováním. Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyzrálé lepidlo na obklady a dlažby i podkladní vrstvy (omítky, potěry a podobně).

 • Směs, která již začala tuhnout, není možné použít ani po dalším naředění.
 • Dořeďování směsi v průběhu aplikace je nepřípustné.
 • Pro záměs je nutné vždy používat čistou a studenou záměsovou vodu.
 • Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje kvalitu spárovací malty i její případné barevné defekty - výkvěty.
 • Při finalizaci spáry vlhkou houbou nenanášejte na podklad větší množství vody než nutně potřebné. V opačném případě hrozí vznik barevných defektů.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobku nebo v bezpečnostním listě. Při práci s výrobkem nejezte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití