Jak renovovat balkony a lodžie pomocí rohože DITRA?

Jak renovovat

 1. kerdi keba 150/100
 2. DILEX EKE
 3. weberfor duoflex
 4. webercolor premium
 5. weberbat rapid nebo weberbat opravná hmota nebo weberbat balkonový
 6. KERDI-KEBA 150/100
 7. lepidlo KERDI COLL
 8. okapový profil Schlüter

možné problémy na vašich balkonech

 • Cz.Weber

  Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci.

 • Cz.Weber

  Škody na balkonu, nebo lodžii způsobené nevhodnou technologií provádění.

 • Cz.Weber

  Historický balkon s vysokým stupněm poškození, s karbonatací způsobenou povětrnostními vlivy.

 • Cz.Weber

  Podhledy lodžií poškozené prosakováním vody netěsnou hydroizolací.

 • Cz.Weber

  Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.

 • Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.

klasické problémy v případě renovací

 • Cz.Weber

  Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci.

 • Cz.Weber

  Spádová vrstva se vytvoří weberbat rapid nebo weberbat balkonový, výtluky se vyspraví weberbat opravnou hmotou. Vyspravený a očištěný podklad se opatří weberpodkladem A 1:10 a po zaschnutí se nanese lepidlo weberfor duoflex stěrkou o velikosti zubu 4 × 4 mm.

 • Cz.Weber

  Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily Schlüter®-BARA, rozvine pás rohože Schlüter®-DITRA.

 • Cz.Weber

  Rohož Schlüter®-DITRA se v místě spojů s okapovým plechem přestěrkuje Schlüter® KERDI-COLL a do něho se přilepí izolační páska Schlüter®-KERDI-KEBA.

aplikace

 • Cz.Weber

  Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože Schlüter®-DITRA v ploše.

 • Cz.Weber

  Schlüter®-KERDI-KEBA se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože Schlüter®-DITRA se stěnou.

 • Cz.Weber

  Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EKE (pokud je použit systém s plovoucím potěrem doporučujeme profil Schlüter®-DILEX-EKE) a soklových dlaždic do lepidla weberfor duoflex. Dlažba v ploše se lepí také pomocí weberfor duoflex.

 • Cz.Weber

  Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí spárovací malty webercolor premium.

Barevný klíč lišt a okapnic Schlüter

Doporučujeme ověřit barevnou dostupnost daného profilu.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.