weberfor duoflex

Cz.Weber

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové, lepidlo na bázi cementu.

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením. Na terasy, balkony. Podlahy ve vlhkých provozech. K lepení bělninových, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů a skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LOD 535

Spotřeba

4 kg/m2

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty a pod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weberpodklad haft neředěný. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět při teplotách pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6x6 mm, 8x8 mm nebo 10x10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20x8 m).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jeden produkt pro dvě použití „2 v 1“
  • standardní i lité použití
  • elastický a vysoce přilnavý
  • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
  • vhodné pro dlažby s podlahovým topením
  • vhodné pro slinuté dlaždice
  • třída C2TE S1

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití