Jak na teplovodní podlahové vytápění?

Na teplovodní vytápění je důležitá správná volba materiálů. Nahlédněte na naše řešení a doporučení. Pokud budete mít zájem, kontaktujte naše specializované obchodní technické poradce.

Přednosti podlahového systému

 • Cz.Weber

  Dlažba bez trhlin.

 • Cz.Weber

  Konstrukce bez objemových změn a vyboulení.

 • Cz.Weber

  Nejkratší doba provádění.

 • Cz.Weber

  Na vytápěné suché podlaze nemají roztoči žádnou šanci.

 • Cz.Weber

  Při použití systémového řešení, kde krytinou je dlažba, se prostory velice dobře udržují a zabraňuje se šíření bakterií, roztočů a spór.

 • Cz.Weber

  Systém nevyžaduje žádné dilatační spáry v zálivkovém potěru. Dilatace je nutná až v dlažbě.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Topné prvky (hadice) zatlačíme do výlisků dle předpisů výrobce podlahových vytápění.

 • Cz.Weber

  Provedeme potěr pomocí hmoty weberbat balkonový nebo weberbat rapid nebo weberfloor 4490 do předepsané krycí výšky (8 mm nad výlisky potěrové desky Schlüter®-Bekotec-EN).

 • Cz.Weber

  Na pochůzný potěr se přilepí rohož Schlüter®-DITRA pomocí lepidla weberfor fix nebo weberfor duoflex, weberfor profiflex 1000.

 • Cz.Weber

  Ukázka detailu dilatační spáry v dlažbě pomocí profilu Schlüter®-DILEX-BWS.

 • Cz.Weber

  Kladení dlažby na rohož Schlüter®-DITRA pomocí lepidla weberfor fix nebo weberfor duoflex, weberfor profi 1000.

 • Cz.Weber

  Usazení koutových dilatačních profilů Schlüter®-DILEX–EKE a soklových dlaždic.

 • Cz.Weber

  Po cca 24 hodinách spárujeme spárovací maltou webercolor comfort, nebo webercolor premium, nebo weberpox easy. Dilatační spáry se vyplní těsnicím tmelem webercolor POLY, nebo se vloží profil Schlüter®-DILEX-EKE.

 • Cz.Weber

  Nezapomeňte podlahové vytápění postupně zatěžovat dle předpisů výrobce. Jinak hrozí celková destrukce dlažby!

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

pro uvedení topné soustavy do provozu

Pokud se jedná o první zátop, musí se provést podle normy ČSN EN 1264. Počáteční zátop musí být proveden nejdříve 21 dnů po položení cementové roznášecí vrstvy. Počáteční zátop se zahajuje při teplotě vody v přívodu mezi 20 °C a 25 °C, která musí být udržována nejméně po tři dny. Následně musí být nastavena nejvyšší projektová teplota a udržována nejméně další 4 dny. Průběh zátopu musí být dokumentován. Obvykle se postupuje tak, že se z momentální denní teploty (např. 15 °C) zvyšuje teplota betonové desky vždy o 5 °C za 24 hod až do dosažení max. provozní teploty. Tato teplota se udržuje 3 dny. Zpětný pokles teploty se provádí tempem 10 °C za 24 hod. až na původní teplotu. V případě aplikace samonivelační podlahové hmoty na cementovou roznášecí vrstvu se samonivelační vrstva nechá vyzrát minimálně 21 dní, v případě rychletvrdnoucí samonivelační hmoty min. 14 dní. Průběh zátopu topné soustavy pak probíhá stejně jako při teplotním zatěžování cementové roznášecí vrstvy.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.