weberfor profi 1000

Cz.Weber

nízkoprašné lepidlo na dlažbu pro anhydritové potěry 

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Poptej Weber

Barevné odstíny

Béžovošedá.

Použití

Lepidlo je určené k pokládce dlažby s jakoukoliv porozitou, pro velké i velmi velké rozměry dlaždic. Je vhodné pro exteriér i interiér. Vhodné pro podlahové topení.

epoužívat na dřevo, kovy a nátěry.

Číslo výrobku

LOD 539LD

Spotřeba

4kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně. Pokud se v obkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit minimálně 48 hodin před použitím weberfor profi 1000.

Podmínky pro zpracování

práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5 °C a nad + 25°C (vzduch i konstrukce) nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti. Při použití v exteriéru nelze nanášet na zmrzlý nebo rozmrzající podklad. Při lepení v interiéru je zakázáno lepit na teplé podklady.

Nářadí

Dle nutnosti různé druhy zubových hladítek, vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné části objektu.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • nízkoprašné lepidlo
  • lité lepidlo určené na anhydritové potěry
  • pro dlaždice velkých rozměrů i z přírodního kamene
  • doba pochůznosti po 12 hod.
  • vhodný pro podlahové vytápění
  • třída C2E

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití