webercolor comfort

Cz.Weber

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

Použití

Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z umělého kamene, v interiérech i exteriérech, na terasy a balkony, na vytápěné podkladní vrstvy atd.

Není vhodný u ploch, které se čistí tlakovým způsobem a při působení agresivních roztoků - soli, kyseliny apod.

Poptej Weber

Definice výrobku

Prášková hmota na bázi anorganických plniv a modifikujících přísad.

Číslo výrobku

WCC

Spotřeba

0,33 kg/m2

Balení

 • Ve 20, 5 a 2 kg plastových obalech

Barevné odstíny

 • weber.color comfort 01 milk
 • weber.color comfort 27 crystal/manhattan
 • weber.color comfort 29 marbel grey
 • weber.color comfort 03 sand
 • weber.color comfort 17 nut/bahama
 • weber.color comfort 32 mocca
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Lepidlo na obkladačky musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod.). Síť spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky hmoty, apod.) Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

Podmínky pro zpracování

Teploty podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s palikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i kontrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • výborně zpracovatelná spárovací malta
 • k povrchové úpravě spár na obkladech a dlažbě
 • protiplísňová, antibakteriální úprava
 • efekt "drop-in"
 • třída CG2W
 • krémový efekt
 • pochůznost min. po 24 hod.
 • v 16 barevných odstínech

Poznámky

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Naše technická řešení

Produkt je vhodný pro použití