Jak lepit dlažbu na anhydritový podklad?

Co je to anhydritový potěr?

Litá hmota na bázi sádrovce (síran vápenatý), plněná pískem a nalévaná ve vrstvě cca 3 – 4,5 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti. Užívá se hlavně u novostaveb a kompletních rekonstrukcí. Dobře se zpracovává, má nivelační schopnosti a díky doporučeným aplikačním tloušťkám zatěžuje konstrukci méně než běžné cementové potěry. Pozor však na požadované zbytkové vlhkosti dle ČSN 74 45 05.

Jak postupovat

 • Cz.Weber

  Každý anhydritový oškrábaný i neoškrábaný potěr má na svém povrchu zbytky separační vrstvy – sádrovce, který je nutno před aplikací obrousit a vysát veškeré nečistoty.

 • Cz.Weber

  Další problémem u anhydritových potěrů je ten, že je velice savý.

 • Cz.Weber

  U anhydritových potěrů je nutno dbát na další závažnou věc, a to je zbytková vlhkost v potěru. Tzn. že anhydritové potěry se zbavují zbytkové vlhkosti na požadované hodnoty v průměru 3 × déle než klasické betonové potěry. Proto je nutné před aplikací zbytkovou vlhkost řádně změřit v celé vrstvě potěru (hlavně ve spodní třetině).

 • Cz.Weber

  Dle normy ČSN 74 4505 by zbytková vlhkost u vyhřívaných anhydritových potěrů neměla přesáhnout 0,3 % cm. U nevyhřívaných anhydritových potěrů by neměla přesáhnout 0,5 % cm.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Posoudíme rovinatost podlahy pomocí hliníkové latě délky 2 m. Rovinatost nesmí překročit ±2 mm na 2 m lati.

 • Cz.Weber

  Po očištění povrchu naneseme penetrační nátěr určený pro velice savé povrchy weberpodklad haft nebo weberpodklad A ředěný vodou v poměru 1:5.

 • Cz.Weber

  a) Aplikace litého lepidla

  weberfor profi 1000, které se upraví nerezovou stěrkou s velikostí zubů 10 × 10 mm.

 • Cz.Weber

  b) Metoda buttering floating

  weberfor superflex tzn. lepidlo aplikujeme na podklad i na dlažbu, která má rozměry větší než 500 cm2.

 • Cz.Weber

  Aplikace dlaždy do připraveného lože.

 • Cz.Weber

  Po zatvrdnutí lepidla je možné celou plochu zaspárovat spárovací maltou webercolor comfort, nebo webercolor premium.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.