weberfor superflex

Cz.Weber

LEPIDLO URČENÉ PRO VELKÉ A ULTRATENKÉ FORMÁTY KERAMIKY¨

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad

Poptej Weber

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony.

K lepení dlaždic větších rozměrů slinutých dlaždic, ultratenké keramiky, obkladů z umělého kamene.

Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LOD 550

Spotřeba

4–6 kg/m2

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce) a nesmí přesáhnout +25°C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít penetraci weberpodklad haft. Na nesavé a problematické povrchy podlah (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci webersys epox podklad zasypaný křemičitým pískem.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je
2 minuty. Nechat 5 minut odstát a poté ještě jednou krátce promíchat.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 × 6, 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1 200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20 × 8 mm) Použití velikosti zubů je vždy regulováno doporučením výrobcem keramiky. Totéž platí i o způsobu lepení a použití druhu lepidla (hlavně u laminovaných prvků – cementová či reaktivní lepidla).

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • lepidlo určené k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky
  • vhodné pro podlahové vytápění
  • vhodné na anhydritové podklady
  • pro interiér i exteriér
  • třída C2TE S2

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.