weberpox easy

Cz.Weber

epoxidové lepidlo a spárovací malta na obklady a dlažby

Použití

Jako lepidlo na dlažbu a obklady:

 • interiér a exteriér
 • na obklady a dlažby na vertikální a horizontální plochy
 • na položení mozaikových dlažeb a obkladů v plovárnách
 • na betonový nebo cementový podklad
 • na speciální podklady (kovy, syntetické materiály apod.)

V těchto případech konzultujte problematiku s našimi technickými pracovníky.


Jako spárovací malta:

 • interiér a exteriér
 • vodotěsné spáry
 • spárování dlažby a obkladů v chemicky namáhaných prostorách, v potravinářském průmyslu
 • oprava stávajícího spárování
 • vyspárování bazénů a plováren


Je vhodný pro:

 • chemické provozy, laboratoře, papírenské a barvírenské provozy
 • potravinářský průmysl
 • nemocnice a kliniky
 • plovárny a sprchy
 • termální bazény
 • garáže, sanitární zařízení
 • stáje, čistírny apod.

Barevné odstíny

Bílá a šedá.

Definice výrobku

Dvousložkové epoxidové lepidlo a spárovací malta. Odolné vůči chemikáliím. Ke spárování i lepení keramických i skleněných prvků a mozaik (bazény, sprchy, potravinářské provozy apod.). Tloušťka spár 2 – 15 mm. Pochůznost po 24 hodinách. Plná zátěž chemickými látkami po 7 dnech. Odolné vůči mrazu a zředěným chemickým látkám i oděru (vhodné i pro plochy čištěné tlakovou vodou). Třída R 2T.

Číslo výrobku

LOD 631

Spotřeba

lepení: 4 kg/m2
spárování: 0,5 kg/m2

Balení

 • Ve 4,5 kg PVC kyblík.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

 • suchý, čistý, stabilní, nosný, bez volně oddělitelných částic, jako jsou prach,
 • olej, mastnota apod.
 • vyspravení nerovností podkladu weberbat opravnou hmotou je nutné provést min. 2 hod. před pokládáním dlažby, resp. obkladu
 • je nutné brát na zřetel doporučené normy a technické listy dodavatelů podlahového topeni a výrobců keramiky
 • Zbytková vlhkost podkladu u cementových potěrů max. 2,5% CM a u anhydritových přebroušených potěrů 0,5 % CM. Nepoužívat u podkladů se vzlínající vlhkostí.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmějí provádět pod +5°C (vzduch), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům rychlého vysychání a teplotám nad 25°C. Doporučena teplota pro aplikaci 10 – 25°C.

Nářadí

Pryžové nebo ocelové hladítko, nádoba na míchání epoxidové kompozice, fíbrové nebo molitanové hladítko k čištění spár, vrtačka s míchacím vřetenem, nádoba na vodu.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou, nejlépe však přípravkem S 6003.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • tloušťky spár: 2 – 15 mm
 • pochůznost: po 24 hod.
 • plná zátěž chemickými látkami: po 7 dnech
 • odolný vůči mrazu a zředěným chemickým látkám a otěru
 • třída R2T

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C. Chránit před mrazem. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití