Jak izolovat velkoplošné koupelny, sprchy a lázeňské prostory?

Při volbě materiálů při izolaci velkokapacitních koupelen a lázeňských prostor nelze experimentovat nebo uzavírat kompromisy. Seznamte se s našim řešením.

Na obklady a dlažby ve velkoplošných koupelnách, sprchách a lázních působí trvalá vlhkost, střídání teplot, agresivní chemikálie při čištění a desinfekci a zároveň voda se zvýšeným obsahem solí. Zvýšený pohyb osob – téměř v nepřetržitém provozu.
Izolace, lepidla a spárovací malty jsou stále namáhány, tím dochází k prasklinám ve spárách. Působením vody s obsahem solí dochází k poškození lepidel a tím i k odlupováním dlaždic. Agresivní chemikálie narušují izolace a procházejí do spodních vrstev konstrukce. Pak je nutné provést kompletní generální rekonstrukci od nosných konstrukcí až po finální úpravy interiéru.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Při rekonstrukcích:

  Odstraníme stávající obklady a dlažby, popřípadě i část vrstev konstrukce, která může být napadená plísněmi a degradovaná působením vlhkostí a chemikáliemi.

 • Cz.Weber

  Odstraníme plísně – protiplísňovými nátěry nebo mechanicky. Doplní se degradované odstraněné části konstrukce reparačními hmotami, např. weberbat opravná hmota.

 • Cz.Weber

  Po těchto úpravách nebo u nových konstrukcí:

  Přistoupíme k vlastní izolaci podlah i stěn izolační hmotou terizol. Nanášíme na mírně zvlhčený povrch, stěrkou se 4 mm zubem v první vrstvě. Veškeré kouty, prostupy, rohy jsou vybandážované páskou weberBE-14 nebo prvky Schlüter®-KERDI-KEBA, které se vloží do první vrstvy hmoty terizol. Kouty, rohy a prostupy je též možné bandážovat speciálními bandážemi firmy DURAL (vnější a vnitřní roh, prostup).

 • Cz.Weber

  Druhá vrstva izolace terizol se nanáší cca po 6 hod. hladítkem se zubem 4 mm po celé ploše včetně bandáží. Nechá se 12 hodin uzrát.

 • Cz.Weber

  Dlaždice pokládáme pomocí flexibilního lepidla weberfor flex. Zásadně metodou buttering-floating tzn. oboustranné lepení.

 • Cz.Weber

  V případě technicky dokonalejšího řešení můžeme aplikovat epoxidové lepidlo weberpox easy, a to na lepení i spárování.

 • Cz.Weber

  V případě lepení metodou buttering floating hmotou weberfor flex, spárujeme dlaždice spárovací maltou weberpox easy po 24 hod.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.