terizol

Cz.Weber

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

Použití

Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. Není vhodný pro izolace v agresivním prostředí. Není odolný vůči tlakům z konstrukce. (Negativní tlaky).

Poptej Weber

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková cementová hydroizolační hmota.

Číslo výrobku

7614 20

Spotřeba

2 -3 kg/m2

Balení

 • Ve 20 kg pap. obalech, 48 ks - 960 kg/paleta.
 • Ve 4,5kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8 °C, teplota podkladu +5 °C maximální teplota nesmí přesáhnout 25 °C. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 2 dnech. Aplikovanou hmotu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Podmínky pro zpracování

Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8°C, teplota podkladu +5°C. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 3 dnech.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 4 x 4 mm.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou. Při práci doporučujeme mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • pro podklady vystavené vysokému mechanickému namáhání
 • k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí
 • izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě
 • pro štěrkování teras, balkónu, fasádních ploch, zdí, koupelen, betonových a anhydritových potěrů, sociálních zařízení apod.,
 • stěrka i nátěr
 • pro těsnění aktivních trhlin a konstrukcí před dotvarováním do hodnoty 0,75 mm
 • pro izolace ve styku s chlorovou vodou
 • neslouží jako finální vrstva
 • třída D2 Ar

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách +5 až +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití