weberxerm 847

Cz.Weber

Vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic.

Definice výrobku

Lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic.

Barevné odstíny

Světle šedá.

Použití

Lepidlo weberxerm 847 vykazuje velmi dobrou přilnavost na glazované a neglazované keramické dlaždice, na savé minerální podklady a na ocelové a hliníkové podklady v interiéru i exteriéru. Velmi dobrou přilnavost má rovněž na stěrkové hydroizolační hmotě Terizol. Lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic je vhodné k lepení dlaždic a desek především pro velkoplošné kuchyně a k rekonstrukci balkonů a teras, a to i na stávajících glazovaných a neglazovaných keramických obkladech. Lze je používat do vlhkých a mokrých místností, saun a solárií, velkokuchyní a laboratoří.

Pro velkoplošné kuchyně. Pro termální, léčebné a terapeutické bazény. Pro lepení dlaždice na dlaždici ve venkovním prostředí.

Číslo výrobku

LOD 847

Spotřeba

4 kg/m2

Balení

  • Dvojitá nádoba obalové jednotky (VPE)
  • 5 kg/42 ks na paletu DG
  • 10 kg/45 ks na paletu DG

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady musí být dostatečně pevné, nosné, čisté, tvarově stabilní a bez látek, které snižují přilnavost. Na betonových podkladech se nesmí nacházet cementové lepidlo. Musí být zcela odstraněny zbytky olejů, tuků, vosků a konzervačních prostředků. Jako rozpouštědlo olejů a tuků doporučujeme saponát a sodovou vodu.

Mírné nečistoty v podobě tuku nebo vosku na glazovaných a jiných nesavých podkladech (např. v důsledku použití čisticích prostředků do domácnosti) zcela odstraňte za pomoci saponátu a sodové vody.

Na neglazovaných obkladech a deskách s předběžným ošetřením povrchu přímo ve výrobě, na stavbě nebo později za použití čisticích prostředků je třeba přilnavost lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic ověřit předběžnou zkouškou.

Pokud přilnavost není dostatečná, je třeba podklad zdrsnit broušením nebo otryskáním pískem a přilnavost opět zkontrolovat. Větší nerovnosti a výtluky je třeba předem vyspravit např. weber.bat opravnou hmotou. Ocelové podklady je třeba opatřit těžkou ochranou proti korozi. Tu je třeba vybrousit až na bílou ocel a vyčistit.

Podklady z nerez oceli a hliníku je nutné nejprve zdrsnit nanesením kontaktní vrstvy lepidla weber.xerm 847 zoubkovanou špachtlí, následně se obklady a desky pokládají do vrstvy lepidla s vroubkovaným povrchem způsobem čerstvý do čerstvého tzv. oboustranné lepení.

Savé minerální podklady se předběžně ošetří výrobkem weber.sys epox podklad - zapískovaný. Následné nanesení těsnicího nátěru musí probíhat na zapískovaný vytvrzený základní nátěr.

Nezbytné přípravy podkladu je třeba přizpůsobit podle konkrétních na stavbě specifických podmínek.

Výrobek weberxerm 847 je vhodný k zalití závěsného okapového plechu na balkónech a terasách. Na stávajících keramických dlaždicích ve venkovním prostoru (např. balkónové nebo terasové plochy), které jsou umístěny nad vytápěnými nebo obydlenými prostory, se výrobek weberxerm 847 nesmí používat. Vysoce kvalitní reaktivní polymery, jako jsou epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice, vyžadují pevnost betonu v tlaku alespoň 30 N/mm2 a pevnost povrchu v tahu 1,0 N/mm2. Vlhkost betonu musí být menší než 4 hm. %.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu musí být min. o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu.

Nářadí

Vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu max. 6 x 6 mm.

Čištění

Nářadí ihned po použití očistěte ředidlem S 6003.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Vysoká lepivost
  • Pro náročné lepení
  • Vodotěsné
  • Odolnost vůči zředěným kyselinám a zásadám
  • Třída R2 TE

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití