Ruční aplikace samonivelační hmoty na podlahu

Samonivelační vyrovnávací stěrky

Jaké existují samonivelační vyrovnávací stěrky a jak na ně?

 

PROČ APLIKUJEME SAMONIVELAČNÍ HMOTY?

Většina dnes používaných podlahových krytin vyžaduje jak lokální, tak celkovou rovinnost podkladu, kterou aplikací běžnými betonovými potěry nedocílíme. Proto je třeba obvykle cementové i anhydritové potěry finálně připravit na kladení podlahových krytin pomocí samonivelačních hmot.

Díky použití vhodně vybrané samonivelační hmoty jsme schopni provést celkové souvrství podlahy v nejvyšší kvalitě jak z funkčního, tak z estetického hlediska a zároveň docílit dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin.

Samonivelační hmoty používáme i tam, kde je třeba doplnit podlahové souvrství na požadovanou výšku, vzhledem k okolním prostorům a tloušťkám použitých podlahových krytin.

 

JAKÝ JE ROZDÍL POUŽITÍ CEMENTOVÉ A SÁDROVÉ SAMONIVELAČNÍ HMOTY?

Podobně jako u cementových a anhydritových potěrů mají oba druhy hmot své výhody i nevýhody.

Výhodou cementových hmot obecně je jejich rychlost vyzrávání před kladením podlahových krytin, nevýhodou je jisté pnutí právě při procesu vyzrávání.

Sádrové (na bázi síranu vápenatého) samonivelační hmoty jsou na tom právě naopak a navíc se nehodí do vlhkých prostor.

Proto lze použít obecnou radu, která zní:

 • CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY - na nové a kvalitně soudržné cementové podklady a vlhké prostory
 • SÁDROVÉ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY (na bázi síranu vápenatého) - na anhydritové potěry a problematické podklady z hlediska soudržnosti

Správný výběr samonivelační hmoty je jednou z klíčových podmínek pro úspěšnou realizace celé podlahy.

SAMONIVELAČNÍ HMOTU VYBÍRÁME S OHLEDEM NA:

otazník

Druh a kvalitu podkladu

Zda je třeba vyrovnat:

 • cementový potěr
 • anhydritový potěr
 • velkoplošné deskové podlahové materiály na bázi dřevoštěpky, sádry či cementu
 • (rekonstruovat) starý podklad

tloušťka

Předpokládanou či požadovanou tloušťku

 

lití samonivelační hmoty

pochůznost

Požadovanou rychlost

 

pochůznosti aplikované hmoty i rychlost aplikace finální podlahové krytiny

váha

Předpokládanou zátěž plochy

Zda se jedná o:

 • bytové prostory
 • administrativní a komerční prostory
 • průmyslové aplikace
 • ...

Doporučení pro výběr samonivelační hmoty z pohledu druhu a kvality podkladu

Produkt Cementové standardní potěry Anhydritové potěry Rekonstruované podlahy se staršími potěry Velkoplošné podlahové deskové materiály (OSB, Rigidur, Cetris, ...)
webernivelit ANO      
webernivelit S ANO ANO ANO  
weberfloor 4150 ANO ANO    
weberfloor 4160 ANO ANO ANO  
weberfloor 4095 ANO ANO ANO  
weberfloor 4320 ANO ANO ANO ANO
weberniv dur ANO   ANO ANO
weberfloor epox ANO ANO ANO  

 

Doporučení pro výběr samonivelační hmoty z pohledu požadované tloušťky a rychlosti pochůznosti 

Produkt

Aplikační tloušťka Pochůznost po Třída
webernivelit 2 - 12 mm 12 - 24 hod. CT-C25-F6
webernivelit S 2,5 - 30 mm 4 - 6 hod. CA-C30-F6
weberfloor 4150 2 - 30 mm 2 - 4 hod. CT-C25-F5
weberfloor 4160 2 - 30 mm 2 hod. CT-C30-F7
weberfloor 4095 1 - 10 mm 2 - 4 hod. CA-C25-F7
weberfloor 4320 (s vláknem) 2 - 50 mm 2 - 4 hod. CT-C30-F7
weberniv dur (s vláknem) 3 - 30 mm 4 hod. CT-C30-F5
weberfloor epox 4 - 20 mm 2 - 4 hod. CT-C30-F7-B1,5

Co znamenají údaje ve třídě samonivelační hmoty?

 • CT - cementová samonivelační hmota
 • CA - samonivelační hmota na bázi síranu vápenatého (sádrová)
 • C - pevnost v tlaku (například C30 = pevnost v tlaku 30 MPa)
 • F - pevnost v tahu za ohybu (například F7 = pevnost v tahu za ohybu 7 MPa)
 • B - přídržnost povrchových vrstev (například B1,5 = přídržnost povrchových vrstev 1,5 MPa)

 

Doporučení pro výběr samonivelační hmoty z pohledu zátěže podlahy

Produkt

Bytové prostory  Komerční prostory Průmyslové použití 
webernivelit ANO    
webernivelit S        ANO        ANO  
weberfloor 4150 ANO ANO  
weberfloor 4160 ANO ANO  
weberfloor 4095 ANO ANO  
weberfloor 4320  ANO ANO ANO
weberniv dur  ANO ANO ANO
weberfloor epox          ANO           ANO ANO

Bytové prostory - pouze individuální pochozí zatížení

Komerční a administrativní prostory - pochozí zatížení s velkou frekvencí

Průmyslové použití - skladovací a výrobní prostory včetně pojízdných ploch

webernivelit

M 635

samonivelační podlahová hmota na bázi cementu 

 • pro tloušťku 2 - 12 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 25 MPa
 • pochůznost po 12 - 24 hod.
 • vhodný pro vyrovnání cementových podkladů s instalovaným teplovodním podlahovým vytápěním

Další informace

webernivelit S

NIV 190

sádrová samonivelační modifikovaná hmota

 • pro tloušťku 2,5 - 30 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 30 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 4 - 6 hod.
 • velmi vhodná pro podlahové vytápěné konstrukce
 • není vhodná do vlhkých prostor (koupelny, prádelny, ...)

Další informace

weberfloor epox

NIV EPOX

samonivelační modifikovaná cementová hmota 

 • pro tloušťku 4 - 20 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 30 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 2 - 4 hod.
 • určená jako podklad pro povrchovou úpravu tvořenou epoxidovými nátěry a stěrkami

Další informace

weberfloor 4150

NIV 150

samonivelační podlahová hmota na bázi cementu 

 • pro tloušťku 2 - 30 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 25 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 2 - 4 hod.
 • velmi vhodná pro podlahově vytápěné konstrukce

Další informace

weberfloor 4160

NIV 160

samonivelační podlahová hmota na bázi cementu 

 • pro tloušťku 2 - 30 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 30 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 2 hod.
 • k vyrovnávání stabilních podkladních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, betonové prefabrikáty), s použitím speciální penetrace weberpodklad haft i pro stávající dlažbu
 • nevhodná na vlhké  a nestabilní podklady

Další informace

weberfloor 4095

NIV 095

sádrová samonivelační podlahová hmota  

 • pro tloušťku 1 - 10 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 25 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 2 - 4 hod.
 • k vyrovnávání stabilních podkladních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, potěry na bázi síranu vápenatého, betonové prefabrikáty), s použitím speciální penetrace weberpodklad haft i pro stávající dlažbu
 • nevhodná na vlhké  a nestabilní podklady

Další informace

weberfloor 4320

BP 320

samonivelační hmota s vláknem 

 • pro tloušťku 2 - 50 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 30 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 2 - 4 hod.
 • k vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (PVC, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy)

Další informace

weberniv dur

NIV 500

samonivelační hmota s vláknem 

 • pro tloušťku 3 - 30 mm
 • jednosložková suchá směs
 • pevnost v tlaku 30 MPa
 • rychletuhnoucí - pochůznost po 4 hod.
 • speciálně pro dřevěné podlahy např. palubky, vlysy, mozaiky, dřevotřískové desky, Cetris desky apod
 • nevhodné pro vlhké a nestabilní povrchy

Další informace

Prohlédněte si systémová řešení pro podlahy

Weber pro vás připravil přehlednou brožuru    Rádce pro obkladače a podlaháře

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Praha Ing. Irena Platošová 724 751 409 irena.platosova@saint-gobain.com
Praha Arnošt Náprstek 731 634 724 arnost.naprstek@saint-gobain.com
Čechy sever Lukáš Kraus 731 193 739 lukas.kraus@saint-gobain.com
Čechy jih Martin Kandl 731 637 297 martin.kandl@saint-gobain.com
Čechy východ Ing. Jan Gregor 724 762 977 jan.gregor@saint-gobain.com
Morava sever Pavel Coufalík 731 644 754 pavel.coufalik@saint-gobain.com
Morava střed Stanislav Hamalčík 606 650 889 stanislav.hamalcik@saint-gobain.com
Morava jih Petr Molek 606 685 223 petr.molek@saint-gobain.com

 

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223