Jak aplikovat nivelační hmotu na anhydritové potěry?

Co je to anhydritový potěr?

Litá hmota na bázi sádrovce (síran vápenatý), plněná pískem a nalévaná ve vrstvě 3 – 6 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti. Užívá se u novostaveb i při rekonstrukcích a má tu výhodu, že se velice dobře zpracovává a nezatěžuje konstrukce, protože má relativně nízkou hmotnost na čtvereční metr aplikované hmoty. V současné době je anhydritový potěr velice užívaným materiálem na stavbách.