Jak aplikovat nivelační hmotu na anhydritové potěry?

Co je to anhydritový potěr?

Litá hmota na bázi sádrovce (síran vápenatý), plněná pískem a nalévaná ve vrstvě 3 – 6 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti. Užívá se u novostaveb i při rekonstrukcích a má tu výhodu, že se velice dobře zpracovává a nezatěžuje konstrukce, protože má relativně nízkou hmotnost na čtvereční metr aplikované hmoty. V současné době je anhydritový potěr velice užívaným materiálem na stavbách.

Proč nivelovat

Proč vůbec nivelovat anhydritový potěr?

Přestože je anhydritový potěr samonivelační, je nutné jej v některých případech dorovnat samonivelační hmotou. Potěr samotný má několikanásobnou velikost plniva (písku) oproti samonivelační hmotě. Proto je důležité, především pro elastické podlahové krytiny (PVC, vinyl, lino a podobně), dorovnat lokální rovinnost a hladkost povrchu pomocí samonivelační hmoty. V případě kladení elastických podlahovin přímo na anhydritový potěr hrozí velmi pravděpodobně prokreslení hrubší struktury tohoto potěru i do podlahové krytiny, čímž dojde nejen ke znehodnocení celkového estetického vzhledu podlahy, ale i ke zkrácení životnosti podlahové krytiny.

 • Cz.Weber

  Každý anhydritový oškrábaný i neoškrábaný potěr má na svém povrchu zbytky separační vrstvy – sádrovce, který je nutno před aplikací obrousit a vysát veškeré nečistoty.

 • Cz.Weber

  Další problém u anhydritových potěrů je ten, že jsou velice savé.

 • Cz.Weber

  U anhydritových potěrů je nutno dbát na další závažnou věc, a to je zbytková vlhkost v potěru. Anhydritové potěry se zbavují zbytkové vlhkosti v průměru až 3× déle než klasické betonové potěry. Proto je nutné před aplikací zbytkovou vlhkost řádně změřit v celé vrstvě potěru (hlavně ve spodní třetině). Hodnoty zbytkových vlhkostí, dle ČSN 74 4505 měřených CM přístrojem, musí být menší než 0,5 % pro podklady bez podlahového vytápění a na 0,3 % pro podklady s podlahovým vytápěním.

 • Cz.Weber

  Penetrování anhydritových potěrů před aplikací nivelačních hmot:

  1. Weberpodklad floor ředěný vodou v poměru 1:2 pokud tloušťka vrstvy následně lité samonivelační hmoty nepřesáhne 10 mm.

  2. Webersys epox podklad se vsypem křemičitého LOD písku (NP 999 W PE) pokud je tloušťka vrstvy následné lité samonivelační hmoty větší než 10 mm.

 • Cz.Weber

  Podklad řádně očistíme od separačních vrstev a přebrousíme (dle doporučení na vedlejší straně).

 • Cz.Weber

  Po dokonalém očištění povrchu naneseme na podklad penetrační nátěr dle předpokládané tloušťky následně aplikované nivelační hmoty.

 • Cz.Weber

  Podlahová hmota weberfloor 4150 či webernivelit S se připraví postupným vmícháním jednoho pytle (25 kg) suché směsi do příslušného množství vody. Míchá se pomocí elektrického míchadla s nízkými otáčkami (cca 500 ot./min.) do homogenní směsi bez hrudek po dobu 3 – 5 min. Po krátkém odstání (2 minuty) ještě jednou mírně promíchat.

 • Cz.Weber

  Po řádném rozmíchání hmoty ji aplikujeme na připravený povrch, a to pomocí podlahářské šavle nebo rakle. V případě potřeby povrch aplikované nivelační hmoty odvzdušníme trnovým válečkem (ježkem), a to bezprostředně po roztažení hmoty na povrch.

 • Cz.Weber

  Technologická přestávka pro vyzrání samonivelační hmoty, před kladením podlahových krytin, se řídí technickým listem vybrané samonivelační hmoty.

Doporučení

Anhydritové potěry doporučujeme vždy nivelovat nivelačními hmotami Weber. Tím dosáhnete vysoké pevnosti podlah, odo lávající tlaku kolečkové židle.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.