Jak správně aplikovat samonivelační hmotu?

Většína dnes používaných podlahových krytin vyžaduje jak lokální, tak celkovou rovinnost podkladu, kterou aplikací běžných potěrů nedocílíme. Proto je třeba obvykle cementové i anhydritové potěry finálně připravit samonivelačními hmotami na kladení krytin. Díky tomu jsme schopni provést celkové souvrství podlahy v nejvyšší kvalitě jak z funkčního tak z estetického hlediska a zároveň docílit dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin. Samonivelační hmoty používáme i tam, kde je třeba doplnit podlahové souvrství na požadovanou výšku vzhledme k okolním prostorům a tloušťkám použitých podlahových krytin.