weberfloor sešívač

Cz.Weber
 • pryskyřice na trhliny a k lepení
 • epoxidová dvousložková sada

Použití

 • K zaplnění trhlin silovými spoji
 • K lepení lišt a profilů
 • K podlepení uvolněných dřevených parket a vlisů

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, 2-složková silikátová pryskyřice.

Barva

Žlutá.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, nosný, trvale suchý a bez prachu a nečistot.

Oblast použití

K silovému spojování trhlin v mazanině, lepení lišt a kovových profilů, umělého a přírodního kamene i pro dodatečné podlepení uvolněných dřevěných parket a vlisů. Použitelné na savém a nesavém podkladě v interiéru. Systémové zpracování s pomocí sešívací sponky.

Číslo výrobku

 • N 9891
 • PVC bandasky 1 + 1.
 • Karton 6 DG á 0,6 l.
 • VPE/Paleta 72 kartonů.

Balení

 • 1 balení (sada 0,3 l + 0,3 l)

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Zvláštní pokyny

Odlišné klimatické poměry vedou ke změněným časům. Materiál v zimě je třeba včas temperovat ve vytopeném prostoru. – Existující dilatační spáry v žádném případě neuzavírejte.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • neutrální zápach
 • jednoduché, rychlé zpracování
 • mícháme pouze protřepáním
 • konsistence na špachtli po asi 5 minutách
 • má dobrou chemickou stálost
 • houževnatě pružný
 • vhodný pro podlahové topení

Poznámky

Skladování

V suchu, chráněn před vlhkostí a přímým slunečním zářením při teplotách nikoli nižších než 10 °C lze materiál skladovat až do 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití