weberfor profiflex R (low dust - nízkoprašné lepidlo)

Původní název produktu weber.for profiflex R LD
Cz.Weber

rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo

Definice výrobku

Rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Poptej Weber

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony. K Lepení dlaždic větších rozměrů, slinutých dlaždic, kameninových obkladů, obkladů z umělého kamene, i skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Barevné odstíny

Šedá.

Číslo výrobku

LOD 537 LD

Spotřeba

4 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/palet

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu6 x 6, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20 x 8 mm).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • rychletvrdnoucí, vhodné pro obklady a dlažby
  • pochůzný po 4 hod.
  • spárovat lze po 6 hod.
  • plná zátěž po 12 hod.
  • vysoce přilnavé
  • vhodné pro podlahové vytápění
  • pro interiér i exteriér
  • vhodné pro slinuté dlaždice
  • třída C2TF S1

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití