weberfix sol

Weber Czech Republic

disperzní lepidlo na obklady i dlažbu v interiéru

Použití

Barevné odstíny

Šedá.

Definice výrobku

Jednosložkové, disperzní lepidlo na dlažbu.

Číslo výrobku

LOD 605

Spotřeba

6 kg/m2

Balení

  • PE kbelík 8 kg, 75 ks – 600 kg / paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. U starých podkladů je nutné odstranit zbytky hladkých nátěrů (lesklé laky) a odstranit zbytky úklidových prostředků. U málo přilnavých podkladů (staré nátěry, malby) je třeba podkladní vrstvu zdrsnit.

Podkladní nátěr do vnitřních prostor možnost natažení malé vrstvy weberfix sol. Po zavadnutí (1 - 4 hod.) aplikujeme lepidlo a následně dlaždice.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Zubová stěrka, plochá stěrka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků malty také všechny lepené dlaždice.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • disperzní lepidlo
  • k přímému použití
  • do středně vlhkých prostor (koupelny, WC)
  • třída D1T

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití