weberfor profi (low dust - nízkoprašné lepidlo)

weber_for_profi.jpg

nízkoprašné lepidlo na obklady a dlažby na bázi vápence

Použití

  • pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
  • podlahy ve vlhkých provozech
  • k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb
  • nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

Barevné odstíny

Šedá.

Číslo výrobku

LOD 521 LD

Spotřeba

4 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr:
Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weberpodklad haft.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od
+5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým
negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se
týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších
teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • nízkoprašné lepidlo
  • pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce
  • vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 40 × 60 cm
  • třída C1T

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití