Jak provádět zateplení budovy vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS)?

Nahlédněte na naše tipy, než se pustíte do zateplovacích systémů. Tyto doporučení vycházejí nejen z našich zkušeností, ale i znalostech našich zákazníků.

Řešení

  1. Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují hmoždinkami s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky. K napojení profilů se používají plastové spojky.

  2. Systém je možno založit bez soklového profilu, pouze s použitím skleněné síťoviny a montážní latě.

  3. K zajištění odkapu vody u nadpraží nebo při založení systému bez soklové lišty se použije rohový ochranný profil s okapničkou.

  4. Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.

  5. Příprava lepicích a stěrkových práškových hmot spočívá v postupném vmíchání prášku do čisté vody pomocí unimixeru nástavce na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním.

  6. Nanášení lepicí hmoty na desky z EPS a MW s podélnou orientací vláken se provádí po obvodu desky a do středu ve třech terčích. Slepená plocha tvoří min. 40 % plochy izolační desky.

  7. Příklad nanášení lepicí hmoty strojním způsobem. Slepená plocha tvoří min. 40 % plochy izolační desky.

  8. Lepení izolantu z minerálních vláken s příčnou orientací vláken (lamely) se provádí vždy celoplošně.

  9. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny izolantu – do spár.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.