Jak na teplovodní podlahové vytápění?

Na teplovodní vytápění je důležitá správná volba materiálů. Nahlédněte na naše řešení a doporučení. Pokud budete mít zájem, kontaktujte naše specializované obchodní technické poradce.

Přednosti podlahového systému

 • Weber Czech Republic

  Dlažba bez trhlin.

 • Weber Czech Republic

  Konstrukce bez objemových změn a vyboulení.

 • Weber Czech Republic

  Nejkratší doba provádění.

 • Weber Czech Republic

  Na vytápěné suché podlaze nemají roztoči žádnou šanci.

 • Weber Czech Republic

  Při použití systémového řešení, kde krytinou je dlažba, se prostory velice dobře udržují a zabraňuje se šíření bakterií, roztočů a spór.

 • Weber Czech Republic

  Systém nevyžaduje žádné dilatační spáry v zálivkovém potěru. Dilatace je nutná až v dlažbě.

Aplikace

 • Weber Czech Republic

  Topné prvky (hadice) zatlačíme do výlisků dle předpisů výrobce podlahových vytápění.

 • Weber Czech Republic

  Provedeme potěr pomocí hmoty weberbat balkonový nebo weberbat rapid nebo weberfloor 4490 do předepsané krycí výšky (8 mm nad výlisky potěrové desky Schlüter®-Bekotec-EN).

 • Weber Czech Republic

  Na pochůzný potěr se přilepí rohož Schlüter®-DITRA pomocí lepidla weberfor fix nebo weberfor duoflex, weberfor profiflex 1000.

 • Weber Czech Republic

  Ukázka detailu dilatační spáry v dlažbě pomocí profilu Schlüter®-DILEX-BWS.

 • Weber Czech Republic

  Kladení dlažby na rohož Schlüter®-DITRA pomocí lepidla weberfor fix nebo weberfor duoflex, weberfor profi 1000.

 • Weber Czech Republic

  Usazení koutových dilatačních profilů Schlüter®-DILEX–EKE a soklových dlaždic.

 • Weber Czech Republic

  Po cca 24 hodinách spárujeme spárovací maltou webercolor comfort, nebo webercolor premium, nebo weberpox easy. Dilatační spáry se vyplní těsnicím tmelem webercolor POLY, nebo se vloží profil Schlüter®-DILEX-EKE.

 • Weber Czech Republic

  Nezapomeňte podlahové vytápění postupně zatěžovat dle předpisů výrobce. Jinak hrozí celková destrukce dlažby!

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

pro uvedení topné soustavy do provozu

Pokud se jedná o první zátop, musí se provést podle normy ČSN EN 1264. Počáteční zátop musí být proveden nejdříve 21 dnů po položení cementové roznášecí vrstvy. Počáteční zátop se zahajuje při teplotě vody v přívodu mezi 20 °C a 25 °C, která musí být udržována nejméně po tři dny. Následně musí být nastavena nejvyšší projektová teplota a udržována nejméně další 4 dny. Průběh zátopu musí být dokumentován. Obvykle se postupuje tak, že se z momentální denní teploty (např. 15 °C) zvyšuje teplota betonové desky vždy o 5 °C za 24 hod až do dosažení max. provozní teploty. Tato teplota se udržuje 3 dny. Zpětný pokles teploty se provádí tempem 10 °C za 24 hod. až na původní teplotu. V případě aplikace samonivelační podlahové hmoty na cementovou roznášecí vrstvu se samonivelační vrstva nechá vyzrát minimálně 21 dní, v případě rychletvrdnoucí samonivelační hmoty min. 14 dní. Průběh zátopu topné soustavy pak probíhá stejně jako při teplotním zatěžování cementové roznášecí vrstvy.