Jak renovovat balkony nebo lodžie certifikovaným systémem terizol?

Renovace balkonů a lodžií byl donedávna velký problém. Nahlédněte na naše bezproblémové řešení, krok za krokem. Pokud chcete, kontaktujte weber.specializovaný tým obchodně technických poradců.

Jak renovovat

1) vytvoření spádové vrstvy

 • Weber Czech Republic

  Provedeme penetraci.
  Savý podklad: weberpodklad A ředěný vodou v poměru 1:10.
  Nesavý podklad: weberpodklad haft a necháme cca 2 hod. zaschnout.

 • Weber Czech Republic

  Spádovou vrstvu vytvoříme hmotou weberbat balkonový o tloušťce 10 – 100 mm nebo pomocí rychloopravné hmoty weberbat opravná hmota o tloušťce 1 – 20 mm nebo weberbat rapid o tloušťce 15 – 100 mm.

 • Weber Czech Republic

  Po vyzrání spádové vrstvy provedeme penetraci pomocí weberpodklad A ředěného vodou v poměru 1:5.

2) hydroizolační vrstva terizol

 • Weber Czech Republic

  Na nášlapnou plochu balkonu, kde se osadí okapový profil na sucho, a přes perforaci tohoto plechu nanášíme lepidlo weberfor flex nebo weberfor profiflex R. Přes perforovanou část profilu, kterou proniká lepidlo, přiložíme těsnicí pás Schlüter®-KERDI-KEBA, a to tak, že jednu část pásu položíme do lepidla a druhá část je uložená v izolační hmotě terizol (rozumíme podélně). Spojování balkónového profilu se provádí pomocí spojky která je lepena na dilatační mezeru mezi profily pomocí tmele webercolor POLY. Mezera mezi profily musí být min. 3 mm.

 • Weber Czech Republic

  V přechodu nášlapné plochy a soklu je použit pás weberBE 14 s tím, že pás je usazen v terizolu. Musí být však zaručeno, že v koutě tohoto spojení nedojde k přilnutí k podkladním vrstvám (v koutě musí izolační pás pružit).

 • Weber Czech Republic

  Celoplošně aplikujeme první vrstvu hydroizolace terizol, a to zubovým hladítkem 4 ×4 mm.

 • Weber Czech Republic

  Po 6 hod. po položení první vrstvy terizolu můžeme přistoupit k nanesení druhé vrstvy téže hmoty. Po dalších 12 hodinách je izolovaná plocha připravená pro nanášení lepidla.
  Po celou tuto dobu musí být chráněná před slunečním svitem, aby se na povrchu netvořily bubliny.

3) pokládka dlažby

 • Weber Czech Republic

  Nanášení lepidla a pokládání dlažby se provádí běžným způsobem, oboustranného nanášení lepidla. Doporučený typ a rozměr používaných dlaždic je TAURUS (označení pro slinutou dlažbu) 300 × 300 mm – (63S, 73S, 76S…), a to kvůli většímu množství spár. Maximální dilatační celek nesmí překročit 3 × 3 m. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max, však dvojnásobek kratší délky). Minimální souvislá vrstva lepidla je 5 mm. Typ lepidla weberfor flex nebo weberfor profiflex R.

 • Weber Czech Republic

  Vyspárování dlažby maltou webercolor comfort, nebo webercolor premium. Spáry v ploše dlažby a svislé spáry soklu se spárují flexibilní spárovací maltou webercolor comfort. Minimální tloušťka spáry je 4 – 6 mm.

 • Weber Czech Republic

  Do spáry mezi soklem a nášlapnou plochou vložíme distanční miralonový provazec prům. 8 mm a následně zůstatek volné části spáry vyplníme tmelem webercolor POLY nebo do rohu ve styku dlažba sokl, před lepením soklu vložíme rohovou dilatační lištu Schlüter®-DILEX-EKE.

 • Weber Czech Republic

  Webercolor POLY použijeme i pro spáru mezi okapovým plechem a první řádkou dlažby (ta je o cca. 5 – 10 mm předsazena).

Poznámka

Maximální plocha dilatačního celku je 3 × 3 m u všech stěrkových izolací. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max, však dvojnásobek kratší délky). Dilataci je dále nutno provést nad statickými prvky konstrukce, např. I profily, v místech, kde již dnes jsou statické trhliny. V rámci systému jsou dodávány dilatační lišty odolné UV záření. Pokud chcete použít systém s dlažbou s okapovým nosem, je třeba drobná změna v technologii provádění.

Pokud si nejste v systému naprosto jisti, kontaktujte, prosím, techniky Weber.