Jak vytvořit hladkou omítku na strukturované staré fasádě?

Příprava podkladu

Oklepem se přesvědčíme, zda fasáda neobsahuje dutá místa. Následně provedeme omytí fasády tlakovou vodou. U viditelně špinavých fasád použijeme na očištění fasádní čistící prostředek. Po očištění necháme fasádu řádně vyschnout.

Rozdíl

Jak vytvořit omítku

1. varianta řešení

 • Cz.Weber

  Záměsová voda pro zamíchání jemné štukové omítky se připraví přidáním adhezní emulze H do čisté vody v poměru 1:3 pro cementové povrchy a 1:5 pro vápenocementové povrchy.

 • Cz.Weber

  Jemná štuková omítka se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně zvlhčený podklad nejlépe záměsovou vodou.

 • Cz.Weber

  Upravení povrchu se provede filcovým hladítkem.

2. varianta řešení

 • Cz.Weber

  K vyrovnání podkladu se použije stěrková hmota webertherm elastik. Nanáší se nerezovým hladítkem.

 • Cz.Weber

  U podkladů s nepohyblivými trhlinami se provede druhá vrstva stěrkové hmoty s vložením výztužné skleněné síťoviny.

 • Cz.Weber

  Nerovnosti se přebrousí speciálním hladítkem s jemným brusným papírem.

Povrchová úprava

 • Cz.Weber

  Podle zvoleného druhu nátěru se provede štětkou nebo válečkem penetrace systémovým podkladním nátěrem.

 • Cz.Weber

  Fasádní nátěr se na napenetrovaný podklad nanese štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou, zaručující dokonalé proschnutí první vrstvy.

 • Cz.Weber

  U první varianty s jemnou štukovou omítkou doporučujeme použít nátěr weberton silikát. U druhé varianty se stěrkovou hmotou fasádní nátěrovou hmotu weberrudicolor.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.