weberfasádní čistící prostředek

Původní název produktu fasádní čistící prostředek
Cz.Weber

očistí a oživí starou fasádu

Definice výrobku

Čistící prostředek v tekuté formě.

Použití

Na odstranění běžných nečistot z fasád a vertikálních stěn staveb. Odstraňuje rovněž ztvrdlou špínu, prach a lehké znečištění rzí. K očištění betonu, umělého i přírodního kamene, režného zdiva, obkladů z keramiky.

Číslo výrobku

E 709

Spotřeba

Fasádní čistící prostředek 0,2 kg/m2

Balení

  • V 1,5,20 kg PE obalech.

Požadavky před aplikací

Nářadí

Špachtle, kartáč, štětka.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • očistí a oživí starou fasádu
  • připraví podklad pro další úpravu povrchů
  • velmi výkonný

Poznámky

Skladování

Po dobu skladování je nutno chránit před horkem a mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití