Jak renovovat plochy napadené mikroorganizmy?

Popis situace

Plocha je napadena mikroorganizmy (zelený až šedozelený odstín)

 • Cz.Weber

  Fasádní povrchové úpravy weber (tenkovrstvé pastovité omítky a nátěry) jsou proti napadení mikroorganizmy buď přirozeně odolné z hlediska svého složení, nebo je jejich odolnost zajištěna přídavkem látek znemožňujících růst mikroorganizmů – tzv. biocidů. Unikátní přirozenou ochranou jsou také jedinečné „weber technologie“, které využívají nejnovější omítky weberpas aquaBalance.

 • Cz.Weber

  Pravidelná údržba a mytí povrchu fasády je jednou z možností jak podpořit odolnost povrchu proti napadení mikroorganizmy.

 • Cz.Weber

  I přes maximální snahu používat pouze chráněné povrchové úpravy může docházet v průběhu životnosti povrchových úprav k napadení ploch fasád mikroorganizmy (viz strana 151 „mikroorganizmy na fasádách“).

 • Cz.Weber

  Mikroorganizmy se ovšem vyskytují na i na řadě dalších povrchů souvisejících s fasádou nebo střechou budovy jako jsou například různé obklady, střešní krytiny, plastové zastřešení a podobně. Mikroorganizmům se neubrání ani tradiční fasáda se škrábanou „břízolitovou omítkou“.

Systémové řešení

 • Cz.Weber

  Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění přípravku.

 • Cz.Weber

  Odstraňovač řas, mechů a lišejníků je možno aplikovat štětkou nebo válečkem – zvláště na malé plochy a plochy s jemnější až hladkou strukturou…

 • Cz.Weber

  …a stříkáním na všechny typy ploch, ale zvláště na hrubozrnné struktury. Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky! Nechte 30 minut působit.

 • Cz.Weber

  Po 30 minutách ošetřené plochy důkladně omyjte tlakovou vodou (směrem shora dolů), případně i s přídavkem weberfasádního čisticího prostředku.

 • Cz.Weber

  Penetrace se provádí na vyschlou fasádu vodou ředěným silikonovým podkladním nátěrem weberpodklad silikon zpravidla 1 den předem.

 • Cz.Weber

  Nátěr weberton bio se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hod. První vrstva se ředí vodou max. do 5 %, druhá krycí vrstva se ředí max. do 2 %.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.