odstraňovač řas, mechů a lišejníků

Cz.Weber

Přípravek je určený k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí

Použití

Přípravek je určený k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí jako například, betonových podezdívek, opěrných zdí, šikmých střech apod. Používá se v kombinaci s následným oplachem čištěných ploch tlakovou vodou.

Definice výrobku

Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí.

Číslo výrobku

V 003

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení, po naředění a vyschnutí je transparentní.

Spotřeba

cca 0,1 – 0,4 kg/m2

Balení

  • V 5 a 10 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Nářadí

Malířská štětka, váleček, mechanický postřikovač, vysokotlaké mycí zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je doporučeno chránit před ušpiněním, po ukončení prací opláchnout čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • ošetřuje napadené omítky
  • odstraňuje nežádoucí mikroorganizmy
  • jednoduché zpracování

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití