Jak oživit vzhled starších pevných omítek a prodloužit jejich životnost?

Jak oživit

 • Weber Czech Republic

  O mytí nejlépe tlakovou vodou. Použití příklady povrchů fasádního čistícího prostředku je třeba zvláště u viditelně ušpiněných fasád a tehdy, pokud byla zkouškou zjištěna nestejnoměrná nasákavost podkladu v různých místech fasády.

 • Weber Czech Republic

  Mírně drolivé nebo sprašující minerální podklady je možno zpevnit hloubkovým zpevňovačem omítek H707. Pokud je drolivost vyššího stupně nebo zkouška tvrdosti neprokázala dostatečnou pevnost podkladu, poraďte se, prosím, s realizační firmou, odborným prodejcem nebo přímo s obchodně technickým poradcem naší firmy o dalším postupu.

 • Weber Czech Republic

  Penetrace podkladu se provede vhodným typem podkladního nátěru z důvodu snížení a sjednocení jeho savosti.

Povrchová úprava

 • Weber Czech Republic

  Vzhled fasády se oživí vhodným fasádním nátěrem.

 • Weber Czech Republic

  Zvláště u hrubých struktur původních omítek je třeba dbát, aby nátěr dostatečně pokryl celou fasádu, tedy i vyškrábaná místa a rýhy v drásaných strukturách a póry v omítkách.

Příklady povrchů

 • Weber Czech Republic

  Pro starší minerální škrábané omítky, omítky tzv. břízolitového typu, doporučujeme silikonový fasádní nátěr weberton silikon.

 • Weber Czech Republic

  Pro disperzní omítky – dříve většinou prová děné stříkáním ručním strojkem – je vhodná fasádní nátěrová hmota weberrudicolor.

 • Weber Czech Republic

  K oživení v dnešní době používaných probarvených pastózních omítek (na silikátové, silikonové a akrylátové bázi) zpravidla stačí omytí tlakovou vodou s přídavkem fasádního čistícího prostředku.