weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek

Cz.Weber

odstraňovač nátěrů a omítek se syntetickým pojivem

Definice výrobku

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek je výrobek, který dokonale odstraní nátěry a omítky na bázi umělých pryskyřic z fasád, hrubé omítky, oken, podlah, dřeva, kovu, atd.

Použití

Odstranění starých nátěrů a omítek se syntetickým disperzním pojivem z fasád až na soudržný podklad z minerálních omítek, přírodního i umělého kamene, režného zdiva. Odstranění skvrn od barev a probarvených omítek z přilehlých ploch fasády, jako jsou betonové dlažby apod.

Číslo výrobku

  • weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 750 ml / E703 075
  • weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 5 l / E703 5
  • weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 20 l / E703 20

Spotřeba

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 750 ml
0,3 – 0,6 kg/m2

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 5 l
0,3 – 0,6 kg/m2

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 20 l
0,3 – 0,6 kg/m2

Balení

  • Výrobek je dodáván v 5 a 20 l kanystrech
  • nebo 750 ml nádobách.

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Omítky, nátěry, případně skvrny po jejich aplikaci, je možné odstraňovat ze všech minerálních podkladů, betonových ploch, vápeno cementových a cementových omítek, přírodního i umělého kamene.

Podmínky pro zpracování

Doporučujeme použít při teplotě podkladu a vzduchu v rozmezí +5 °C až +25 °C.

Nářadí

Štětec s vlasem z přírodních materiálů, špachtle, vysokotlaké mycí zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • důkladné očištění podkladu
  • lehce zpracovatelný
  • šetrný k životnímu prostředí
  • biologicky odbouratelná směs

Poznámky

Skladování

4 měsíce od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před světlem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití