ETICS weber therm TOP mineral

Cz.Weber

vnější tepelně izolační kompozitní systém

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky webermin, weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas silikon, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active a silnovrstvé minerální škrábané omítky webertop 203 a webertop 204.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny koeficient světelné odrazivosti HBW nejméně:

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Přehled povrchových úprav

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

U povrchové úpravy webermin je lze použít weberpodklad A. Pod omítku weber.top se nepoužívá podkladní nátěr pouze se při provádění základní vrstvy přidá lepicí a stěrková hmotawebermin vytvoří se pomocí zubové stěrky vodorovné drážky, které zajišťují mechanické spojení základní vrstvy a minerální omítky webertop.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

upevnění – ETICS s tenkovrstvou omítkou weberpas

upevnění – ETICS se silnovrstvou omítkou webertop

tepelná izolace – ETICS s tenkovrstvou omítkou weberpas

 • minerální vlna MW – kolmé vlákno
 • minerální vlna MW – podélné vlákno TR 15 kPa
 • minerální vlna MW – podélné vlákno TR 10 kPa

tepelná izolace – ETICS se silnovrstvou omítkou webertop

 • minerální vlna MW – kolmé vlákno, podélné vlákno TR 15 kPa

dodatečné upevnění – ETICS s tenkovrstvou omítkou weberpas

 • Weber: SD-5, PN8, CN8, SLD-5, SRD-5
 • Ejo:t Ejotherm STR U, STR U 2G, H1 eco, H3, H4 eco
 • Bravoll: PTH-KZ, PTH-S, PTH-SX, PTH-X, PTH-EX
 • Rawlplug: TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST-ECO, TFIX-8P
 • Fischer: Termofix – CF8, Termoz – PN8, 8U, CN8, Termoz – SV II eco, CS8
 • Hilti: SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, HTH 8, SX-FV, HTS-M, HTR-P, HTR-M
 • nastřelovací hmoždinky XI-FV

dodatečné upevnění – ETICS se silnovrstvou omítkou webertop

 • Ejot: Ejotherm STR U, STR U 2G
 • Bravoll: PTH-KZ, PTH-S
 • Rawlplug: TFIX-8M, TFIX-8S , TFIX-8ST-ECO
 • Fischer: Termofix CF 8, CS8

základní vrstva

armovací tkanina

 • skleněná síťovina R 131 A 101, webertherm 131

podkladní nátěry

povrchová úprava

nátěry

příslušenství k systému

 • soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
 • rohové profily Al, rohové profily plastové
 • okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
 • dilatační profily, ostatní profily

lepicí a stěrková hmota:
webertherm min – lepicí a stěrková hmota
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry: 1000 × 500 / tloušťky 50–320 mm.

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného polystyrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností.

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • desky 1000 × 500 mm
 • desky 1000 × 600 mm
 • lamely 1000 × 200 mm
 • lamely 1000 × 333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1m nebo 1,1m a délky 50m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým posouzením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 475mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s Evropským technickým posouzením ETA
 • povrchová úprava tenkovrstvou i silnovrstvou minerální škrábanou omítkou
 • vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost silnovrstvé škrábané omítky
 • možno použít desky EPS i MW
 • vysoká propustnost pro vodní páry minerální škrábané omítky
 • vhodný pro rekonstrukce dobových staveb s fasádami s minerální škrábanou omítkou
 • vhodný pro novostavby

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití