ETICS weber therm TOP

Cz.Weber

vnější tepelně izolační kompozitní systém

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek fasádního polystyrenu. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky webermin, weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas silikon, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active a silnovrstvé minerální škrábané omítky webertop 203 a webertop 204.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 • 30 - pro omítky webermin, weberpas silikát, weberpas extraClean, webertop 203,  weberpas extraClean active, webertop 204
 • 25 - pro omítky weberpas silikon, weberpas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Přehled povrchových úprav

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

U povrchové úpravy webermin je lze použít weberpodklad A. Pod omítku weber.top se nepoužívá podkladní nátěr pouze se při provádění základní vrstvy přidá lepicí a stěrková hmota webermin vytvoří se pomocí zubové stěrky vodorovné drážky, které zajišťují mechanické spojení základní vrstvy a minerální omítky webertop.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

upevnění – ETICS s tenkovrstvou omítkou weberpas:

 • webertmel 700 / LZS 700
 • webertherm klasik / LZS 710
 • webertherm elastik / LZS 720
 • webertherm technik / LZS 730
 • webertherm elastik Z / LZS 720Z
 • webertherm min / LZS 740

upevnění – ETICS se silnovrstvou omítkou webertop:

 • webertherm min LZS 740

tepelná izolace – ETICS s tenkovrstvou omítkou weberpas

 • pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F, EPS Silent
 • pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F

tepelná izolace – ETICS se silnovrstvou omítkou webertop

 • pěnový polystyren bílý/šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F

dodatečné upevnění – ETICS s tenkovrstvou omítkou weberpas

 • Weber: SD-5, PN8, CN8, SLD-5, SRD-5
 • Ejo:t Ejotherm STR U, STR U 2G, H1 eco, H3, H4 eco
 • Bravoll: PTH-KZ, PTH-S, PTH-SX, PTH-X, PTH-EX
 • Rawlplug: TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST-ECO, TFIX-8P
 • Fischer: Termofix – CF8, Termoz – PN8, 8U, CN8, Termoz – SV II eco, CS8
 • Hilti: SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, HTH 8, SX-FV, HTS-M, HTR-P, HTR-M
 • nastřelovací hmoždinky XI-FV

dodatečné upevnění – ETICS se silnovrstvou omítkou webertop

 • Ejot: Ejotherm STR U, STR U 2G
 • Bravoll: PTH-KZ, PTH-S
 • Rawlplug: TFIX-8M, TFIX-8S , TFIX-8ST-ECO
 • Fischer: Termofix CF 8, CS8

základní vrstva

 • webertherm min LZS 740

armovací tkanina

 • skleněná síťovina R 131 A 101, webertherm 131

podkladní nátěry

 • weberpas podklad UNI NPU 700
 • weberpodklad A NPA 100

povrchová úprava

 • webermin
 • weberpas silikát
 • weberpas extraClean
 • weberpas silikon
 • weberpas aquaBalance
 • weberpas extraClean active
 • webertop

nátěry

 • weberton akrylát NFAKR

příslušenství k systému

 • soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
 • rohové profily Al, rohové profily plastové
 • okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
 • dilatační profily, ostatní profily

lepicí a stěrková hmota:
webertherm min – lepicí a stěrková hmota
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry: 1000 × 500 / tloušťky 50–320 mm.

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného polystyrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností.

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • desky 1000 × 500 mm
 • desky 1000 × 600 mm
 • lamely 1000 × 200 mm
 • lamely 1000 × 333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémyodolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1m nebo 1,1m a délky 50m.

kotevní prvky:
Talířové hmoždinky s Evropským technickým posouzením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 475mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s Evropským technickým posouzením ETA
 • povrchová úprava tenkovrstvou i silnovrstvou minerální škrábanou omítkou
 • vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost silnovrstvé škrábané omítky
 • možno použít desky EPS i MW
 • vysoká propustnost pro vodní páry minerální škrábané omítky
 • vhodný pro rekonstrukce dobových staveb s fasádami s minerální škrábanou omítkou
 • vhodný pro novostavby

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

 

Produkt je vhodný pro použití