Než začnete malovat, nezapomeňte....

Nahlédněte před započetím malířských prací na naše doporučení a tipy. Seznamte se s našimi vnitřními nátěry. Pokud chcete, kontaktujte naše obchodně technické poradce.

Příprava

Dokonalá příprava = úspora času

 • Cz.Weber

  Před započetím malířských prací nezapomeňte zakrýt podlahu zakrývací fólií…

 • Cz.Weber

  a olepit rámy oken…

 • Cz.Weber

  a dveří malířskou páskou.

 • Cz.Weber

  Nezapomeňte, že při aplikaci silikátových barev (pojivem je draselné vodní sklo), je třeba důkladně zakrýt i keramické obklady, dlažbu a okenní výplně tak, aby nedošlo k jejich poškození (jejich poleptání).

Doporučujeme

 • Cz.Weber

  Pro nanášení penetrace, ať již speciálně vyrobené nebo naředěné přímo z barvy dle návodu výrobce, doporučujeme použít štětku. Tím se nám podaří důkladně vetřít penetrační nátěr do natíraného povrchu, a ten pak hlouběji pronikne do podkladních vrstev.

 • Cz.Weber

  Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu a barvy pohybovat v rozmezí 15 – 25°C. Nízká teplota a vyšší vlhkost zpomaluje zasychání, přičemž nízká teplota ještě zhoršuje roztíratelnost. Naopak vyšší teplota a nižší vlhkost schnutí nátěru urychlují, což se může negativně projevit nestejnorodostí výsledného nátěru.

 • Cz.Weber

  Po penetračním nátěru nanášíme vlastní interiérovou barvu. Vlastní nátěr obvykle nanášíme válečkem, případně štětkou. Pokud stěnu malujeme štětkou, vždy začínáme pod stropem a postupujeme směrem dolů.

 • Cz.Weber

  Váleček nasazujeme uprostřed stěny a tahy nahoru a dolů barvu důkladně rovnoměrně rozetíráme, při dodržení zásady, že poslední svislý tah vedeme shora dolů.

Podmínky podkladu

 • Cz.Weber

  Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. U nových omítek dostatečně vyzrálý, jinak hrozí nebezpečí barevných změn.

 • Cz.Weber

  Vápenný nátěr (pačok) je nežádoucí. Zejména u disperzních nátěrů může dojít k chemické reakci mezi volným vápnem a disperzním pojivem.

 • Cz.Weber

  Před vlastním malováním zjistíme, v jakém stavu jsou podkladní vrstvy. Rozhodneme, zda provedeme penetrační nátěr, nebo bude nutné starou vrstvu klihové barvy odstranit.

Jak zjistíme, zda je nátěr klihový či disperzní ?

 • Cz.Weber

  Klihové barvy po namočení ztmavnou, pouští a otírají se, dají se lehce odloupnout, případně omýt.

 • Cz.Weber

  Disperzní barvy po namočení neztmavnou, neotírají se a nejdou oddělit od podkladu.

 • Cz.Weber

  Vápenné nátěry po namočení nepouští, ale při větší vrstvě praskají.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.