Jak renovovat podlahy ve skladových prostorách s lehkou až střední zátěží?

Stav podlah ve skladových prostorech před opravou:

Skladové prostory s lehkou až střední zátěží patří mezi
nejběžnější podlahy v průmyslové výstavbě. Starší
podklady běžně vykazují výtluky, praskliny a další
mechanické defekty. Časté je i poškození povrchových
ochranných vrstev.
Pokud je po přebroušení, otryskání nebo frézování
povrchů na podkladu klasický prostý savý beton, lze
postupovat podle běžného technologického postupu
uvedeného dále. Pokud je současný povrch tvořen
strojně leštěným betonem nebo drátkobetonem, je nutné
navrhovat technologii individuálně po konzultaci s našim
technikem.

Jak renovovat

Příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Podklad podle potřeby obrousíme, otryskáme, obrokujeme nebo odfrézujeme až na nosnou část. Odstraníme všechny separační vrstvy. Vysajeme prach a dle intenzity znečištění odmastíme kontaminovaná místa. Pokud jsou podkladní mazaniny nové, odstraníme cementové mléko a jiné separátory z povrchu. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace.

 • Cz.Weber

  Pokud jsou na podkladu patrné trhliny, sešijeme je pomocí epoxidového materiálu weberfloor sešívač a spon. Prokazatelně staticky dotvarované trhliny lze i vytmelit pomocí webercolor POLY.

 • Cz.Weber

  Pro vysprávku hlubších výtluků a jiných větších mechanických defektů na podkladu lze použít webersys epox PB v přírodním odstínu. Vysprávky je nutné provádět na čistý a webersys epox penetrací rozpouštědlovou penetrovaný podklad.

 • Cz.Weber

  Pro jemnější vysprávky a tmelení defektů lze použít webersys epox podklad naplnění křemičitým pískem nebo LOD křemičitou moučkou. Poměr plnění je individuální dle potřeby zpracovatele. Doporučujeme maximálně 8 dílů plniva na jeden díl natužené epoxidové hmoty. Vysprávky je nutné provádět na čistý a webersys epox penetrací rozpouštědlovou penetrovaný podklad.

 • Cz.Weber

  Pro vysprávky a tmelení „do nuly“ lze použít webersys epox podklad naplněný tixotropní přísadou webersys epox TXP. Poměr plnění je individuální dle potřeby zpracovatele. Vysprávky je nutné provádět na čistý a webersys epox penetrací rozpouštědlovou penetrovaný podklad.

Aplikace finální povrchové epoxidové úpravy

 • Cz.Weber

  1. řešení s použitím vyrovnávací samonivelační cementové hmoty

  Připravený povrch napenetrujeme. Penetraci volíme podle savosti a stavu podkladu, a to weberpodklad floor ředěný vodou v poměru 1:3 na savé podklady, nebo webersys epox podklad se vsypem křemičitého písku pro nesavé a problematické podklady.

 • Cz.Weber

  Podklad celoplošně vyrovnáme zátěžovou samonivelační hmotou weberfloor EPOX v minimální doporučené tloušťce 6 – 8 mm. Samonivelační hmotu necháme vyzrát 7 dní před nanášením epoxidových povrchových úprav.

 • Cz.Weber

  Na přebroušený podklad vyzrálé samonivelační hmoty weberfloor EPOX aplikujeme nylonovým válečkem penetrační nátěr webersys epox penetrace rozpouštědlová tak, aby se netvořili skelné loužičky.

 • Cz.Weber

  Po 24 hodinách aplikujeme nylonovým válečkem první vrstvu nátěrové epoxidové hmoty webersys epox nátěr tenkovrstvý, přičemž dbáme na roztírání materiálu tak, aby nedocházelo k vrstvení. Po dalších 24 hodinách aplikujeme druhou vrstvu epoxidové hmoty webersys epox nátěr tenkovrstvý. Povrch je pochůzný po 24 hodinách, plně zatížitelný po 7 dnech.

 • Cz.Weber

  2. řešení pomocí epoxidového záškrabu

  Na otryskaný nebo odfrézovaný či přebroušený savý podklad aplikujeme nylonovým válečkem penetrační nátěr webersys epox penetrace rozpouštědlová tak, aby se netvořily skelné loužičky. Penetrační nátěr necháme 24 hodin vyzrát.

 • Cz.Weber

  Do jednoho hmotnostního dílu natužené hmoty webersys epox nátěr silnovrstvý v příslušném odstínu vmícháme 1 hmotnostní díl weber křemičitého písku a dostatečně promícháme pomaloběžným< míchadlem.

 • Cz.Weber

  Takto namíchanou hmotu aplikujeme na podklad za pomocí dlouhého ocelového hladítka. Hmotu tzv. strečujeme po podkladu, tj. hladítkem aplikujem minimální možnou vrstvu hmoty tak, jak nám dovolí frakce vmíchaného křemičitého LOD písku.

 • Cz.Weber

  Bezprostředně poté aplikovanou hmotu dorovnáme a odvzdušníme za pomoci ježkového odvzdušňovacího válečku. V případě požadavku na silnější fi lm epoxidového překrytí lze povrch následně přetřít příslušným epox. nátěrem.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.