Jak správně izolovat koupelny a sprchové kouty v bytech?

V prostorách se stálou vlhkostí, např. sprchové kouty, koupelny, umývárny apod., jsou kladeny vysoké nároky na dokonalé provedení obkladů, dlažeb a izolací spodních vrstev konstrukce.

Jak postupovat

doporučená příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Poklepem zjistíme soudržnost a stabilitu podkladu. Podklad případně vyspravíme weberbat opravnou hmotou.

 • Cz.Weber

  Následně provedeme nanesení první vrstvy akryzolu, do kterých se vsadí rohové a prostupové bandážní pásky (weberBE – 14 těsnící pás).

 • Cz.Weber

  Provedeme druhý nátěr akryzolu.

aplikace

 • Cz.Weber

  Po zaschnutí akryzolu se nanese lepidlo weberfor flex a nalepíme obklad.

 • Cz.Weber

  Spárování provedeme po vyzrání obkladu spárovací maltou webercolor premium.

 • Cz.Weber

  Pružné spáry, např. v koutech, provedeme tmelem webercolor POLY nebo webercolor SIL dle požadavku zadavatele.