Jak renovovat nebo zhotovovat nové balkony se zateplením certifikovaným zatepleným balkonovým systémem Weber?

Jak postupovat

Technologický postup – balkon s izolantem

 • Weber Czech Republic

  Betonový monolit nebo jiná krakorcová či lodžiová konstrukce, ze které byly odstraněny původní vrstvy a byla staticky posouzena a ošetřena. Případně nové konstrukce.

 • Weber Czech Republic

  Penetrace všech ploch, kde se bude následně pracovat na korpusu penetračním nátěrem weberpodklad haft. Technická přestávka min. 2 hod.

 • Weber Czech Republic

  Nalepení na zadní čelo konstukce weberdilatační pás.

 • Weber Czech Republic

  Vytvoření spádové vrstvy na nášlapné ploše – spád 1,5 % a vyspravení kaveren na čele a podhledu konstrukce - weberbat opravnou hmotou.

 • Weber Czech Republic

  Penetrace vyzrálé hmoty weberbat opravná hmota penetračním zředěným přednátěrem weberpodklad A.
  Tech. přestávka min. 3 hod.

 • Weber Czech Republic

  Montáž webersokl WP SOKL 83

 • Weber Czech Republic

  Nalepení izolantů na nášlapnou plochu EPS 100 40 mm, čelo stěny EPS 100 80 mm, čela a bočních stěn korpusu EPS 100 20 mm, podhledu EPS 100 40 mm způsobem předepsaného lepení, lepidlem webertherm technik. Technologická přestávka min. 24 hod.

 • Weber Czech Republic

  Vlepení pásu extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm pomocí lepícího tmelu webertherm technik. Tech. přestávka min. 24 hod.

 • Weber Czech Republic

  Provedení krycí vrstvy izolantu na nášlapné ploše z materiálu weberbat balkonový v min. tl 40 mm.

 • Weber Czech Republic

  Zastěrkování čelních a bočních ploch izolantu a extrudovaného pásu stěrkovým lepidlem webertherm technik současně s vložením weberroh kombi PVC a skleněné síťoviny WT 131 po celých plochách.

 • Weber Czech Republic

  Osazení weberbalkonového profilu jeho spojení weberspojkami za pomoci tmelu webercolor POLY.

 • Weber Czech Republic

  Přelepení izolačního pásu Kerdi Keba 150/100 přes perforaci v okapovémplechu jednou polovinou do lepidla weberfor duoflex, přičemž druhá polovina pásu Kerdi Keba je vložena do nanesené hydroizolační hmoty terizol, která je rozprostřena na nášlapné ploše balkonového tělesa ocel. hladítkem se zuby 4 × 4 mm. Tech. přestávka min. 6 hod.

 • Weber Czech Republic

  Vložení bandážního pásu weberBE 14 v koutě mezi nášlapnou plochou a soklovou částí balkonového tělesa do hydroizolační hmoty terizol.

 • Weber Czech Republic

  Nanesení druhé vrstvy hydroizolační hmoty terizol po celé nášlapné ploše balkonového tělesa včetně bandáží, zuby ocel. hladítka 4 × 4 mm. Technolog. přestávka min. 24 hod.

 • Weber Czech Republic

  Lepení slinutých dlaždic typu Taurus rozměru 20 × 20 cm, pomocí lepidla weberfor duoflex oboustranným lepením, včetně nalepení soklových dlaždic. Technolog. přestávka min. 24 hod.

 • Weber Czech Republic

  Vyčištění spár mezi dlaždicemi, vložení webertěsnícího provazce v koutě mezi nášlapnou plochou a soklem a zaspárovaní spár spárovací maltou webercolor premium.

 • Weber Czech Republic

  Vytmelení koutové spáry a spár mezi dlaždicemi a okapovým plechem těsnicím tmelem webercolor POLY

 • Weber Czech Republic

  Obroušení povrchu stěrky na pohledových částech segmentu a penetrace povrchu penetrací weberpas podklad UNI. Technolog. přestávka min. 3 hod.

 • Weber Czech Republic

  Nanesení finální vrstvy pastovité omítky např. weberpas extraClean.