Jak povrchově upravit konstrukce z pórobetonových tvárnic?

Jak upravovat

Příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Svislé i vodorovné hrany objektu vyztužte rohovou lištou vloženou do předem nanesené vrstvy webertherm elastik.

 • Cz.Weber

  Ztužující věnce, překlady nad otvory, nehomogenní prvky ve zdivu a rohy u špalet otvorů se vyarmují tkaninou WT178.

 • Cz.Weber

  Armovací tkanina WT178 se vkládá do horní třetiny omítkové vrstvy weberdur140 SLK.

 • Cz.Weber

  Naneste strojně nebo ručně omítku weberdur 140 SLK v tlouštce 10 – 15 mm.

 • Cz.Weber

  Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte podle latí a tak, aby nevznikaly dutiny. U podkladů se značnou a/nebo rozdílnou savostí je nutno vytvořit druhou vrstvu, která se nanáší na ještě vlhkou první vrstvu. Tloušťka první vrstvy by přitom měla tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky. Podle předpokládané vrchní omítky povrch jádrové omítky zdrsněte.

Povrchová úprava

 • Cz.Weber

  Po min. 7 denní technologické pauze aplikujeme štukovou omítku weberdur štuk EX ve vrstvě 2 mm. Po zavadnutí povrch štukové omítky upravíme filcovým hladítkem.

Vytvoření povrchu

 • Cz.Weber

  Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace, např. pod probarvené pastózní omítky (weberpas) weberpas podklad UNI v 8-mi základních odstínech.

 • Cz.Weber

  Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy danou velikostí zrna.

 • Cz.Weber

  Roztíraná struktura se vytváří< kruhovým pohybem plastovým hladítkem, rýhovaná struktura se upraví pohybem hladítka ve zvoleném směru, u pastózních omítek ihned po jejich nanesení.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.