Jak chránit omítky proti graffiti?

V letošním roce přinášíme nové weber antigraffiti řešení!

Toto řešení přináší jednodušší aplikaci preventivního nátěru a výrazně snazší odstranění graffiti pouze čistou vodou.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti

 1. Permanentní ochrana proti graffiti - odstranění graffiti z jednoho místa bez obnovování nátěru
 2. Vytváří povrchový film, je na natřeném povrchu vidět
 3. Aplikační teplota +5 °C až +25 °C
 4. Nanáší se 1 vrstva základního nátěru a následující den 2 vrstvy vlastního antigraffiti nátěru
 5. Nátěry musí být nanesené rovnoměrně na celou plochu, nesmí být nenatřená místa

Výhody

 1. Odstranění následných graffiti pouze vodou – žádné použití speciálních rozpouštědlových odstraňovačů (pro již aplikované systémy prodávané do roku 2015, lze i nadále objednat weberantigraffiti odstraňovač i weberantigraffiti odstraňovač S)
 2. Velmi vysoká paropropustnost (Sd ≤ 0,1 m)
 3. Odolnost - až 100 cyklů odstranění graffiti z jednoho místa
 4. Nátěr je třeba nanášet ve stejnoměrné vrstvě aby nedocházelo vlivem špatného rozetření k mléčným zákalům.
 5. Životnost nátěru až 20 let
 6. Základní nátěr je levnější

Možnosti antigraffiti

Preventivní ochranný nátěr weberantigraffiti nátěr umožňuje mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez nutnosti obnovování nátěru.
Bez této preventivní ochrany není možné odstranit graffiti z fasádních barev a strukturovaných omítek bez poškození podkladu.

 • Cz.Weber

  Z povrchů chráněných přípravkem weberantigraffiti nátěr je možno odstraňovat graffiti zhotovené spreji a barvami…

 • Cz.Weber

  … a také fixy.

 • Cz.Weber

  Z chráněných ploch je možno graffiti odstranit nově až 100krát.

Provádění ochranného nátěru

Preventivní antigraffiti nátěr se nanáší na suchý vyzrálý podklad při teplotě +5 °C až +25 °C. Nátěr je nutné nanést v rovnoměrné vrstvě, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

 • Cz.Weber

  Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu podkladního nátěru weberantigraffiti podklad (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých podkladů).

 • Cz.Weber

  Weberantigraffiti nátěr důkladně promíchejte, aby vznikla homogenní směs a nechte 5 minut ustát. Po 24 hodinách od aplikace weberantigraffiti podkladu naneste 2 vrstvy vlastního weberantigraffiti nátěru. Druhou vrstvu nanášejte až první vrstva uschne (cca. po 4 hod. dle klimatických podmínek).

 • Cz.Weber

  Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru. Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – první nanáší válečkem směs a druhý roztírá bez namáčení stejným typem válečku nanesený nátěr do rovnoměrné vrstvy. Doporučujeme používat válečky šíře 200 mm s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr hrubých povrchů, horní hranu nátěru je v každém případě nutné ukončit do předem nalepené pásky (pásku ihned po 1. vrstvě odstraňte a pečlivě rozetřete nátěr, který se pod ní dostal). Používejte váleček nasazený na teleskopické tyči – umožní Vám lépe tlačit do válečku a tím lépe rozetřít nanesenou vrstvu.

Následná antigraffiti lze odstranit pouze vodou!

Až 100krát z jednoho místa bez nutnosti obnovování ochranného nátěru (záleží na hrubosti povrchu a tloušťce naneseného ochranného filmu).

 • Cz.Weber

  1) HLADKÉ POVRCHY

  Postříkejte graffiti vodou a vlhkým hadrem nebo houbou jej odstraňte. Proces odstraňování lze urychlit použitím jemného čistidla (tekutým mýdlem nebo přípravkem na mytí nádobí).

  2) HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVCHY

  Pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čistidlem (tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Odstraňování graffiti z větších ploch může být provedeno pomocí vysokotlakých čističů – tryskou s plochým paprskem s max. teplotou vody + 40 °C a tlakem max. 80 barů

  3) ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ A LEPIDEL

  Plakáty, lepící pásky a samolepky odpadnou z povrchu po chvíli samy v důsledku foukání větru, deštěm nebo mohou být odstraněny rukou. Ty, které jsou založeny na speciálních lepidlech, mohou být odstraněny tlakovou vodou s teplotou do +40 °C a tlaku do 70 barů.

   

 • Cz.Weber

  Poškození ochranné vrstvy nastane použitím tlaku vody přes 90 barů nebo rotační tryskou nebo silným drhnutím nátěru. Použití silných odstraňovačů graffiti na bázi rozpouštědel poškozuje ochrannou vrstvu a snižuje počet cyklů možného odstranění graffiti.