weberantigraffiti podklad

Cz.Weber

Použivá se jako podkladní nátěr na všechny podklady před aplikací weberantigaffiti nátěru

Definice výrobku

Bezbarvá vodní disperze styrenakrylových kopolymerů, která je určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením weberantigaffiti nátěru. je paropropustný, má hydrofobní efekt, zabraňuje pronikání nežádoucích látek do podkladu, je UV stabilní. Po vyschnutí vytváří bezbarvý, stěží nebo takřka neviditelný film v závislosti na druhu podkladu, množství slunečního světla a úhlu jeho dopadu. Při zasychání nelepí, hydrofobní efekt se projevuje po 5 hodinách. Může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. Díky extrémně malé velikosti částic jej lze doporučit pro většinu savých minerálních podkladů jako jsou např. beton, cement, omítky, sádrokartony, cihly, přírodní kameny, fasádní nátěry, atd. Nátěr je vysoce odolný vůči alkáliím, takže jej lze aplikovat i na vápenocementové omítky. Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně vůči působení agresivních chemikálií.

Použití

Použivá se jako podkladní nátěr na všechny podklady před aplikací weberantigaffiti nátěru. Mimo jiné zamezuje vzniku tzv. mokrého vzhledu.

Číslo výrobku

7814

Spotřeba

  • 6 – 16 m2/l

Balení

  • V 1 a 5 l PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot.

Nové podklady musí být suché a vyzrálé. Zbytky čistících prostředků mohou mít vliv na přilnavost weberantigraffiti nátěru a jeho deklarované vlastnosti, proto musí být z povrchu zcela odstraněny. Místa, která nemají být ošetřena nátěrem, chraňte vhodným zakrytím.

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +30 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 4 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

Podmínky pro zpracování

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

Nářadí

Nátěr lze nanášet stříkáním, štětcem nebo válečkem dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Na hrubých površích doporučujeme používat válečky šíře 200 mm, s vlasem 18 mm.

Čištění

Ihned po použití vymýt teplou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • stabilizuje podklad
  • izoluje ochranný lak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti
  • zamezuje vzniku tzv. „mokrého vzhledu“ u více nasákavých podkladů

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití