weberantigraffiti nátěr

Novinka
Cz.Weber

permanentní nátěr pro preventivní ochranu před graffiti

Definice výrobku

Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru

Použití

Přípravek je určený k permanentní ochraně konečných povrchových úprav fasád proti graffiti. Jde především o tenkovrstvé omítky a nátěry. Ale i jiné hladké a porézní povrchy stavebních materiálů, jako jsou cihly, beton, přírodní kameny a omítky. V matné i lesklé variantě.

Číslo výrobku

  • weberantigraffiti nátěr mat / 7801M
  • weberantigraffiti nátěr lesk / 7801L

Spotřeba

  • 6 – 15 m2/l

Balení

  • V 1 a 5 l PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy (schnutí při 20 °C)

Důležité: před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 dny, probarvené omítky 3 týdny.

Nářadí

lze nanášet válečkem, stříkáním nebo štětcem (dle hrubosti povrchu). Při nanášení válečkem použijte váleček na hrubé podklady, šíře 20 cm s vlasem 18 mm. Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.

Čištění

Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • snadno roztíratelný
  • výborná přilnavost
  • až 100krát cyklů odstarnění graffiti
  • odstranění graffiti pouze vodou
  • ošetřený povrch je chráněn vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlíně, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům.
  • paropropustný (Sd ≤ 0,1 m)

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a vlhkem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití