Weberpur P211 Novinka

weberpur P211 - tříkomponentní, pružná, hydroizolační polyuretanová membrána, překlenující statické a dynamické trhliny
 • Složka A 15,8 kg,
 • Složka B 4,6 kg,
 • Složka C 4,6 kg,
 • Směs A + B + C 25 kg

Tříkomponentní, pružná, hydroizolační polyuretanová membrána, překlenující statické a dynamické trhliny.

Definice výrobku

weberpur P211 je tří komponentní bezrozpouštědlová hmota na polyuretanové bázi.

Použití

weberpur P211 je určen k překlenutí statických a dynamických trhlin, pro použití do systémů „Weber-parking“. 

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Systémy weber-parking

Níže uvedené spotřeby jsou výchozími hodnotami návrhu skladby.

Weber-parking I – statické přemostění trhlin do 0,5 mm dle ČSN EN 1062-7

 • Krok I: Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřeba 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
 • Krok II: Pružná hydroizolační membrána weberpur P211 – spotřeba 0,5 kg/m2
 • Krok III: Vrchní krycí vrstva weberepox P128 – spotřeba 0,6 kg/m2 + vmíchání suchého čistého křemičitého písku frakce 0,1–0,6 mm se spotřebou 0,3 kg/m2 (50 % hmotnostních)

Weber-parking II – dynamické přemostění trhlin do 0,3 mm, statické do 1,25 mm dle ČSN EN 1062-7

 • Krok I: Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřeba 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,1–0,6 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
 • Krok II: Pružná hydroizolační membrána weberpur P211 + vmíchání suchého čistého křemičitého písku frakce 0,1-0,3 mm ( max. 10 % hmotnostních ) – spotřeba směsi 0,75 kg/m2  
 • Krok III: Vrchní krycí vrstva weberepox P128 – spotřeba 0,6 kg/m2 + vmíchání suchého čistého křemičitého písku frakce 0,1–0,6 mm se spotřebou 0,3 kg/m2 (50 % hmotnostních)

Weber-parking III – dynamické přemostění trhlin do 0,5 mm, statické do 1,25 mm dle ČSN EN 1062-7

 • Krok 1: Penetrace weberepox P100, nebo weberepox P102 – spotřebou 0,5 kg/m2 se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,1–0,6 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m2
 • Krok 2: Pružná hydroizolační membrána weberpur P211 – spotřeba 0,75 kg/m2
 • Krok 3: Vrchní krycí vrstva weberepox P128 – spotřeba 0,6 kg/m2 + vmíchání suchého křemičité-

Barevné odstíny

 • pryskyřice – komponenta A – transparentní
 • kapalina Tvrdidlo – komponenta B – nahnědlá, kapalina
 • Plnivo – komponenta C – přírodní, prášek

Číslo výrobku

Spotřeba

 • Spotřeba cca 0,5–1 kg/m2 dle použité skladby