weberdispersionskleber

weber_Dispersionskleber_01.jpg

disperzní lepicí hmota s maximální pružností

Definice výrobku

Jednosložková pastózní lepicí hmota na bázi disperzních pojiv.

Použití

Výrobek je určen přednostně na podklady ze dřeva, dřevotřísky, Cetris, OB desek. Je možné jej použít i na standardní stavební podklady jako jsou - beton, porobeton, keramická cihla i pevná vápenocementová omítka.

Číslo výrobku

M 707

Spotřeba

cca 4 kg/m2

Balení

  • 25 kg vědra PVC, 24 ks - 600 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, čistý, suchý, odmaštěný zbavený prachu a nesoudržných vrstvev. Nesmí být staré nátěry. Vhodné podklady jsou dřevotříska, dřevo, OB desky, Cetris desky, beton, porobeton, pevná vápenocementová omítka, pálené keramické cihly. Jiné podklady je nutné konzultovat.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, lžíce a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • lepení izolace na dřevěné podklady
  • pastovitá konzistence připraven k okamžité aplikaci
  • extrémní přilnavost k podkladu
  • maximálně pružný
  • velmi jednoduché zpracování

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do + 25°C

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití